Redningsselskapet svarer med at de skal bruke pengegaven på en million til å satse mer på utfordringer knyttet til krevende masseevakueringer.

Gaven fra Viking Ocean Cruises og styreleder Torstein Hagen gis som en takk for innsatsen Redningsselskapet bidro med under nestenhavariet av cruiseskipet «Viking Sky» i Hustadvika i mars.

Gave også til Norsk Folkehjelp og Norges Røde Kors

En tilsvarende gave ble også Norsk Folkehjelp og Norges Røde Kors til del, med samme beløp og med samme begrunnelse

–Vi er svært takknemlige for denne gaven fra Viking Cruises. Midlene gir oss mulighet til å satse mer på utstyr og opplæring innen konseptet masseevakuering. Vi skal trene vårt eget personell slik at vi blir enda bedre rustet til å takle denne type hendelser i fremtiden, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Store bølger møtte redningsskøyta «Erik Bye» da den dro ut for å assistere «Viking Sky».
Foto: REDNINGSSELSKAPET

Redningsskøytene «Erik Bye» og «Mærsk» lå i beredskap mens evakueringen av cruiseskipet foregikk. Under de rådende forhold ble det besluttet at evakuering med helikopter var eneste trygge fremgangsmåte. Redningsselskapets skøyter var klare til å rykke ut dersom situasjonen skulle endre seg.

LES OGSÅ:
Åtte personer druknet i oktober

Storstilt dugnad

Et stort antall lag, foreninger og organisasjoner bidro i en ekstremt krevende situasjon med redningsarbeid og beredskap. Dette er frivillige som på kort tid stilte opp og bidro – enda flere sto klare på «stand-by» i tilfelle situasjonen skulle forverre seg.

–I slike situasjoner er vi avhengig av frivillig beredskap. En profesjonell, frivillig beredskap krever kompetanse, trening og riktig utstyr, dette er ingen selvfølge, sier Rikke Lind.

Samlet innsats fra offentlige og frivillige

I forbindelse med pengegaven sier cruise-reder Torstein Hagen at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god befatning.

–Æren for det deles av mange, og jeg vil for alltid være takknemlig for at Redningsselskapet med RS «Erik Bye» og RS «Mærsk» var på plass ved Hustadvika, klare til å hjelpe, sier Hagen.

RS 113 «Erik Bye»
Foto: REDNINGSSELSKAPET

Pengene vil styrke ressursene

Midlene vil bli brukt til å styrke ressursene ute i distriktene der slike scenarioer fort kan bli aktuelle.

LES OGSÅ:
Sju personer druknet i september

–På vegne av mannskapet, fast ansatte og frivillige i regionen vil vi takke for gaven. Med disse midlene får vi på plass utstyr og opplæring som kan være avgjørende om en lignende situasjon skulle oppstå, sier leder for Redningsselskapet region Midt, Bertil Holen.