Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk er i gang med å utrede løsninger for å etablere felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken i hele Viken og Oslo. Utredningen skal legges fram innen utgangen av 2021.

En ny felles pris- og betalingsmodell skal gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt på tvers av ulike kollektivselskaper og geografiske grenser, og bidra til bedre samspill mellom ulike transportløsninger skriver Viken fylkeskommune i en nyhetsmelding

Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier.
Foto: TOM-EGOL JENSEN / VIKEN FYLKESKOMMUNE

– Dette er viktig å få på plass for alle som reiser kollektivt i Viken og Oslo, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Mandatet for utredning av ny felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Viken og Oslo ble vedtatt av fylkesrådet i juni.

Vurderer flere modeller

De tre kollektivselskapene skal i utredningen de nå jobber med ha en bred tilnærming, der også erfaringer fra andre byer og områder, relevant forskning og teknologiske muligheter blir belyst.

I anbefalingen skal det vurderes flere alternative pris- og betalingsmodeller, der videreføring av sonebasert modell og en distansebasert modell skal inngå i de alternativene som utredes.

LES OGSÅ:
STEINBERG:
Lastebil sto fast på jernbaneovergangen - ble trukket av før toget kom

Utredning i 2021

Utredningen av de forskjellige løsningene, og en anbefaling av løsning fra kollektivselskapene, skal være ferdig innen utgangen av 2021.

Viken fylkeskommune og Oslo kommune skal deretter behandle og ta stilling til hvilken modell som er ønskelig å ta i bruk.

Fylkestingsrepresentant Sandra Bruflot fra Høyre har fremmet et representantforslag til fylkestinget 21. oktober, der hun ber om politisk behandling av felles pris- og betalingsmodell for Viken og Oslo.

– Det er bra at Bruflot og Høyre ønsker å få på plass fellesløsninger for Viken og Oslo. Men det er nå viktig at kollektivselskapene får jobbe fritt med en grundig og bred utredning. Da får vi et godt kunnskapsgrunnlag for en politisk behandling av saken i Viken fylkeskommune og Oslo kommune, sier Olav Skinnes.

– Fylkesrådet vil på grunnlag av utredningen fra kollektivselskapene fremme et forslag om felles pris- og betalingsmodell til politisk behandling, sier Skinnes.

Gjelder også tog

Togreiser utgjør en stor andel av kollektivreisene i Viken, og inn til Oslo. I utredning av ny pris- og betalingsmodell legges det til grunn at togreiser skal inkluderes i valgt modell.

LES OGSÅ:
Når går toget? - Slik får du stasjonsskjermen rett i lomma

På oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune arbeider Ruter, Brakar og ØKT parallelt med å fremforhandle en avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid med Jernbanedirektoratet som skal sikre sømløse kollektivreiser i Oslo og Viken.