I debatten om tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, har Tore Opdal Hansen vært en av de mest redelige. Opdal Hansen har siden starten åpenlyst forsvart og argumentert for hvorfor han mener Viken er en god idé.

Dette står i kontrast til de fleste av hans partifeller og regjeringskamerater som har vært unnvikende i debatten. Det fortjener Opdal Hansen honnør for. Og vi betviler ikke et sekund Opdal Hansens intensjoner om at Viken blir bedre enn Buskerud. Dette er derimot vi i Buskerud Senterparti helt uenige i. Derfor er det flere ting i Opdal Hansens innlegg i DT 23. oktober som må besvares.

For det første. Viken skal deles i tre – ikke to. Alternativet til Viken er Akershus, Buskerud og Østfold som tre egne fylker. Ikke Vest-Viken og Øst-Viken. Buskerud fungerer i dag godt som eget fylke.

Vi tilbyr gode tjenester til innbyggerne og tar hele fylket i bruk. Hva er årsaken til dette? Jo, en jevn sammensetning av representater fra hele Buskerud, som har lokalkunnskap og lokalt engasjement.

LES OGSÅ:
Viken vil etablere ett felles billettsystem for Viken og Oslo

Blant de som er valgt inn i Viken, ser vi allerede en sterk sentralisering av folkevalgte.

Vi tilbyr gode tjenester i Buskerud i dag fordi vi har tverrpolitisk enighet om å ha desentralisert struktur på skoletilbud, tannklinikker og investeringer på fylkesveier.

I Viken blir interesseomkampen stor. Derfor er det bra Sp har fått gjennomslag for desentralisert struktur på overnevnte i den politiske plattformen.

I den politiske plattformen har vi gått inn for å legge planene om nytt fylkeshus i Bærum til en milliard på is. Det bør alle vi som er glade i Drammen være glad for. Det sikrer nemlig at det fortsatt vil være stor aktivitet og kompetanse på fylkeshuset.

I tillegg flytter Statens Vegvesens IT-divisjon til Drammen, når fylkeskommunen tar over ansvaret fra 2020. Dette betyr at faglig kompetanse blir værende og ny kommer. Det er bra for Drammen.

Selv om vi skal nedlegge Viken så fort som mulig, så trenger ikke Høyre være bekymret. Vi skal styre og utvikle fylket på best mulig måte de åra fylket lever.

LES OGSÅ:
Trude fra Drammen tegnet Vikens nye fylkesvåpen

Vi skal få til sømløs billettløsning på kollektivtransport, vi skal gi skoleelever gratis PC, vi skal sørge for at yrkesfagelever kommer tidligere ut i praksis, vi skal videreutvikle det viktige tilbudet vi i Buskerud har i Ung Invest, vi skal ruste opp fylkesveier i hele fylket og gjøre nødvendige samferdselsinvesteringer i Drammen.

Det er betryggende å lese at Opdal Hansen og Høyre skal opptre som en offensiv og konstruktiv opposisjon. Opdal Hansen får en svært viktig rolle som leder av utdanningskomiteen, der også undertegnede skal sitte.

Vi skal lytte godt til opposisjonens meninger og forslag. Vi har alle samme mål. Gode tjenester for folk i hele Viken (så lenge Viken eksisterer).