Viken fylkeskommune setter inn 40 millioner kroner for å sikre læreplasser i utsatte bransjer. Det er et viktig tiltak for å sikre at korona ikke fører til at ungdommer må sette livene sine på vent forteller fylkeskommunen i en pressemelding.

Fag- og yrkesopplæringen opplever utfordringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er høyt. Det er også en risiko for at det er færre læreplasser høsten 2020 for årets søkere. Noe som også ligger til grunn for regjeringens beslutning om å åpne pengesekken.

Disse fagene har de største utfordringene:

  • reiseliv/resepsjonsfaget
  • frisørfaget
  • kokkefaget

– Jeg er glad for at regjeringen ser behovet for læreplasser. Vi kan med denne tilskuddsordningen gi økonomisk støtte til virksomheter som deltar i den nasjonale dugnaden for å ivareta framtidens arbeidskraft, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Ordningen skal bidra til flere lærekontrakter/opplæringskontrakter slik at alle søkere får en læreplass.

Ordningen skal også bidra til at lærlinger/lærekandidater som er permittert eller oppsagt grunnet koronasituasjonen får fullført sin videregående opplæring.

LES OGSÅ:
Tolletaten advarer mot falske "koronamedisiner": - Kan være livsfarlig

– Vi oppfordrer spesielt bedrifter innen reiseliv/resepsjonsfaget, frisørfaget og kokkefaget å søke tilskudd, skynder Jacobsen seg å legge til

Jacobsen understreker samtidig at tiltaket har bred støtte blant alle partene i arbeidslivet.

Målgruppen er bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger/lærekandidater, men også allerede etablerte lærebedrifter som kan ta inn lærlinger/lærekandidater utover det de vanligvis har gjort tidligere.

Dette er kriteriene for ordningen:

  • Alle nye lærebedrifter som godkjennes kan være berettiget støtte etter ordningen, forutsatt at det tas inn lærling/lærekandidat blant søkere til læreplass fra Viken. Bedriftene kan få inntil kr. 50 000,- i tilskudd.
  • Bedrifter som «tar en til» – dvs. flere enn bedriften har tatt inn de siste to årene – inntil kr. 30 000,-
  • Bedrifter som har tatt inn lærlinger/lærekandidater som har blitt permittert, eller mistet læreplass på grunn av koronasituasjonen, kan søke om inntil kr 30 000,-
  • Bedrifter som opplever at kriteriene over ikke er dekkende for sitt bidrag i den nasjonale dugnaden, kan etter søknad være berettiget til midler etter en skjønnsmessig vurdering
LES OGSÅ:
Strenge smitteverntiltak iverksatt i hele Viken fylke

Seksjon fag- og yrkesopplæring understreker at søknaden vil bli behandlet fortløpende.