VIDEO: Slik har du trolig aldri sett Fiskum gamle kirke

Fiskum gamle kirke ligger litt utenfor allfarvei, ikke langt fra Fiskumvannet og rett ned for Darbu skole, men for de som ikke har noen form for hjelpemiddel som GPS eller lignende, kan kirken være vanskelig å finne.

Eikerpostens eminente dronepilot, Bjørn Rørdam Bergersen, presenterer her den omkring 750 år gamle kirken fra en litt annen vinkel enn de fleste av oss er vant til.

Undertegnede vil benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til Bergersen for et flott stykke arbeid, som jeg håper mange vil ha glede av.

Fiskum gamle kirke
Kirken, som var viet til Sankt Olav, er bygd på 1200-tallet og var en av tre middelalderkirker på Eiker. Det er sannsynlig at den ble bygd som en privat kirke, en såkalt høgendeskirke, for eieren av Fiskum gård.

 

Omkring år 1400 var kirkens jordegods på 14 øresbol, mens prestebordet eide 44 øresbol, det meste i gårder på Eiker.

I 1866 ble den nye Fiskum kirke bygd, og gamlekirken hadde dermed ikke lenger noen funksjon i menigheten. Kommunen forsøkte å selge bygningen på auksjon, men det meldte seg ingen kjøpere.

Etter at Riksantikvaren hadde uttalt at kirken var blant de simpleste i sitt slag og ikke hadde noen som helst verdi som historisk minnesmerke, vedtok herredsstyret i 1875 at kirken skulle rives og materialene brukes til nytt skolehus.

Imidlertid stilte sogneprest Hagbart Kiær seg i spissen for en folkeaksjon som ønsket at den gamle kirken skulle bevares, og i 1876 fikk Kiær kjøpt kirken for 100 spesiedaler, et beløp som til dels besto av innsamlede penger.

Kiærs etterfølger, Gudbrand Tandberg Rømcke, ivret også for bevaring av kirken, og en henvendelse til Fortidsminneforeningen resulterte i faglig bistand ved istandsettelse av korbuen i 1894.

Da pastor Kiær forlot sitt embete på Fiskum i 1883, gikk eiendomsretten i praksis over til allmuen på Fiskum. I 1900 ble fastslo biskop Bang formelt at kirken «eide seg selv», og at den juridisk sett måtte betraktes som en offentlig stiftelse.

Et styre bestående av sogneprest, lensmann og formann i sognestyret fikk ansvar for vedlikehold av kirken. Etter en brann i Fiskum nye kirke, ble gamlekirken igjen tatt i bruk i 1902-03. Seinere har det kun vært gudstjenester ved spesielle anledninger, som 17. mai og olsok. I mange år var også den store jonsokbasaren en årviss begivenhet.

En ny epoke ble innledet i 1966, da Buskerud avdeling av Fortidsminneforeningen ble stiftet og engasjerte seg i bevaring av kirken, som da var i ferd med å forfalle. Fiskum gamle kirke ble nå en særskilt stiftelse med et styre bestående av sognepresten, formann i menighetsrådet, kirkeverge, ordfører i Øvre Eiker og et medlem valgt av Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud.

Dette styret har siden stått for restaurering og vedlikehold etter retningslinjer fra Riksantikvaren, med økonomisk støtte fra Fortidsminneforeningen og Norsk Kulturråd.

Etter en omfattende restaurering ble kirken gjenåpnet St.Hansaften 1973 av biskop Dagfinn Hauge.

I de seinere år har kirken blitt brukt ved den tradisjonelle olsokgudstjenesten, samt til kirkekonserter, og den har blitt svært populær til brylluper sommerstid.

I 2010 ble Fiskum middelalderfestival arrangert for første gang. Kirken er åpen for publikum etter avtale.

Kilde: Lokalhistoriewiki.no

LES OGSÅ:
FISKUM:
Bil kjørte inn i tre i Gamle Kongsbergvei - bilfører kjørt til sykehus for sjekk
LES OGSÅ:
Fiskum: Katten Champis satt fast i overvannsrøret - måtte reddes av brannvesenet
LES OGSÅ:
MC-ulykke på Fiskum nær Kreklingundergangen