Nå strammer det seg rundt huskunder og byggebransjen fra alle kanter med langvarig prisstigning, økte renter, høye strømpriser og et synkende marked. Derfor er det ekstra uheldig at Finanstilsynet i tillegg nå foreslår innstramminger i utlånsforskriften mener Vestlandshus.

– Det må fortsatt være mulig for folk flest å eie egen bolig, skriver Vestlandshus i en pressemelding.

Konsernsjef i Vestlandshus, Ingeborg Ukkelberg mener det blir stadig vanskeligere for familier å få seg hus med blant annet renteøkning og innstramminger i utlånsforskriften.
Foto: VESTLANDSHUS

Finanstilsynets forslag innebærer at husbygger får redusert lån fra å kunne låne til 5 til 4,5 ganger inntekt. Ingen ønsker seg høy gjeld, men å eie sin egen bolig koster.

Konstituert konsernsjef i Vestlandshus, Ingeborg Ukkelberg, viser til følgende eksempel:

«Om vi ser på tall fra SSB, så forteller de mye om situasjonen til en familie som skal bygge hus. Et gjennomsnittlig par har en samlet inntekt på 1,1 million kroner. De vil kunne låne i underkant av fem million kroner, slik Finanstilsynet nå foreslår. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på nye eneboliger er i overkant av kr 30 000. Om de bygger en enebolig på rundt 170 kvadratmeter vil prisen bli over fem million kroner. Og da har vi ikke tatt med kostnader til tomt, graving og krav til egenkapital på 15%. Tallene viser at det blir tøft å få lånet man trenger for å bygge en gjennomsnittlig enebolig med en gjennomsnittlig lønn.»

LES OGSÅ:
To nye pengesedler satt i sirkulasjon

Økt krav til inntekt

Å endre lånegraden fra 5 til 4,5 vil ha mye å si både for kundene som skal bygge seg hus og også for mange byggefirmaer. Norges Bank økte torsdag i forrige uke styringsrenten for tredje gang – til 2,25 prosent. Renten vil trolig øke videre mot 3 prosent i løpet av vinteren.

– Vi er enig med Norges Bank, som mener det er smart å videreformidle dagens utlånsforskrift. Det er allerede vanskelig – for mange umulig – å komme seg inn på boligmarkedet.

– Økt bekymring for vår bransje

– For Vestlandshus, som bygger nye boliger over hele landet, gir dette også økt bekymring for hele vår bransje. Færre førstegangskjøpere vil krympe utbyggingen i nyboligmarkedet, som allerede har hatt en nedgang på 20% i 2022. Færre kunder gir hele byggebransjen reduksjon i oppdrag, sier Ukkelberg.

Mange konkurser i byggebransjen

Forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt frem 6.oktober hinter om stramt budsjett også til offentlige byggeprosjekter, noe som også kan føre til mindre arbeid for aktører som arbeider med offentlige anbud. Byggebransjen er allerede rammet av et betydelig antall konkurser, og dette er selvsagt noe vi ønsker å unngå.

LES OGSÅ:
Sparebanken Øst utvider staben med tre direktører

– Vestlandshus er en landsdekkende aktør med forhandlere i både store byer og små bygder. Derfor ser vi at forslaget til endring i utlånsforskriften treffer feil. Forslaget virker innstilt på å håndtere utfordringene til prisstigning i Oslo-området. Nye forskrifter vil likevel påvirke hele landet, forteller Ukkelberg, og fortsetter:

– Utlånsforskriften bør være mer fleksibel

– Vi støtter forslaget fra Boligprodusentenes forening, som foreslår at utlånsforskriften bør være mer fleksibel, tilpasset ulike boligkjøpere og regionale forskjeller. I tillegg er en god dialog mellom kunde og bank viktig, der banken gir gode råd, og tar høyde for renteøkning i dialog med kunden.

HOVEDBILDET: Dette er et av Vestlandshus sine kataloghus «Lauparen», som ifølge byggefirmaet er litt mindre enn en gjennomsnittlig enebolig i Norge med sine 153 kvadratmeter.
Ullustrasjon: VESTLANDSHUS

Venter ytterligere nedgang i byggeaktivitet

– Byggevirksomheten på markedet for ny bolig er allerede i dag lavere enn tidligere, og denne foreslåtte endringen i utlånsforskriften vil føre til ytterligere nedgang i byggeaktivitet. Et lavt tilbud i markedet for nye boliger skaper også prispress i bruktmarkedet. Det kan bli tøft for mange å få lån nok til å bygge hus, avslutter Ukkelberg.

LES OGSÅ:
Ville overføre 80 millioner til kjærester som ikke finnes

EP2022-10005