– Det er mange, eldre vestfossinger som nå gråter av glede over at de kanskje kan få sin siste hvile hjemme i Vestfossen. Vedtaket i kommunestyret er årets julegave til dem.

Med disse ord, og med en varsom optimisme, kommenterte vestfossingen Ragnar Otto Eriksen kommunestyrets vedtak sist onsdag, som i korte trekk går ut på å etablere urnelund i Vestfossen i løpet av kommunens økonomiplanperiode fra 2020 og 2021.

Formannskapet ønsket ikke urnelund

Det var Svein Ludvig Larsen (Sp) som fremmet forslaget for kommunestyret 12. desember. Han stilte forslaget opp mot Formannskapets vedtak fra 22. november 2018, som da gikk imot etablering av urnelund med denne begrunnelsen: «Kommunen bør i kommende økonomiplanperiode prioritere andre investeringer.»

Les også: – Politikerne svikter Vestfossen

Det er Øvre Eiker kirkelige fellesråd som har stått for utredningen om muligheten for en urnelund. Denne viser at det er praktisk mulig å etablere denne ved Vestfossen kirke til en kostnad på om lag 1,6 millioner kroner. Urnelunde kan stå ferdig i løpet av fire år hvis vedtaket følges opp med nødvendige midler.

LES OGSÅ:
Mistenkelig dødsfall i Vestfossen

Viktig for stedsutviklingen

-Det er et sterkt ønske blant folk i Vestfossen om en egen gravplass ved kirken, slik at de kan ha et minnested for sine kjære i nærmiljøet. En urnelund ved kirken vil også forskjønne området, sa Svein Ludvig Larsen, som også poengterte at bygging av urnelund bør sees som en del av stedsutviklingen i Vestfossen.

Begraves ved Haug kirke i dag

Alle fra Vestfossen blir i dag begravd ved Haug kirke. Kommunestyret mener det er viktig at folk i Vestfossen kan begrave sine kjære i nærheten, og det uavhengig av om det er behov for flere gravplasser i kummunen, heter det på kommunens hjemmesider – hvor kommunestyrets vedtak ble presentert.