Politiet valgte lørdag å gå ut med informasjon om årsaken til en rekke kraftige smell fra Flesaker trafostasjon, i håp om å kunne berolige bekymrede innbyggere.

Flere drønn, som faktisk hadde blitt hørt helt til Solbergmoen, hadde nemlig skapt bekymring i nærområdet. Politiet gikk derfor ut med melding om at det var firma Netpartner som sto bak smellene, i forbindelse med arbeider på trafostasjonen som ligger mindre enn fire kilometer fra Vestfossen sentrum.

Flesaker trafostasjon ligger – som dette bildet viser – mindre enn fire kilometer fra Vestfossen.
Foto: GOOGLE

Årsaken til smellene har for øvrig sammenheng med noe som på fagspråket kalles sprengskjøting, hvor det faktisk benyttes sprengstoff for å føye sammen kraftlinjene. Og i de tilfeller dette skjer høyt oppe i en høyspentmast, vil lyden naturligvis kunne nå langt.

Politiet melder at Netpartner kan bli nødt til å fortsette arbeidet også på søndag, og at det derfor er mulig at det kan komme en del kraftige smell også da.

LES OGSÅ:
Julehuset i Vestfossen har blitt en "snakkis"