Malin Berg Hjelmeland mistenker at katten hennes, Ezzo, har gått rundt i Vestfossen med ei blykule i kroppen i lang tid, ei kule som åpenbart stammer fra et luftvåpen.

– Da jeg kom hjem fra jobb en lørdag kveld merket jeg at Ezzo ikke kom for å møte meg, men fortsatt lå i senga mi, han var helt slapp, strittet med pelsen og hveste da jeg tok på ham.

Ezzo trengte hjelp

Malin forsto satte i gang med å ringe rundt til veterinærer i distriktet for å få hjelp til katten sin, som åpenbart hadde store smerter og trengte hjelp.

– Det er ikke lett å få hjelp av en dyrlege på en lørdagskveld, men etter å ha ringt rundt i en tima, var det hjelp å få hos ABC dyreklinikk i Drammen, forteller hun, mens hun holder rundt katten som nå har på seg et beskyttende dekken – også kalt en «body» – som beskyttelse etter operasjonen.

Katten Ezzo er hjemme igjen i Vestfossen, men må holde seg inne og ha på seg et beskyttelsesdekken den første tiden etter operasjonen
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

For operasjon måtte omsider til, også siden det i første omgang så ut som om smertene skyldtes et sår etter et ublidt møte med en annen hannkatt i nabolaget. Ezzo ble derfor lagt i narkose i første omgang, og en verkebyll på ryggen ble fjernet.

Gode naboer hjalp til

– Jeg er veldig glad for at jeg har så gode naboer, ønsker hun å understreke, for siden jeg ikke har førerkort var det flott å få hjelp til å få katten til veterinær så fort.

LES OGSÅ:
Dyrebeskyttelsen advarer om kolonier med hjemløse katter - krever tiltak fra myndighetene

For å være på den sikre siden, tok veterinæren også røntgen av pus etter operasjonen – nærmest for å utelukke ribbeinsbrudd, og det var da det kom for dagen at Ezzo hadde blitt skutt.

Røntgenbildet tatt hos ABC dyreklinikk viser tydelig hvor prosjektilet sitter, ikke langt fra ryggraden.
Foto: MALIN BERG HJELMELAND

Skutt med luftvåpen

På grunn av røntgenbildet, skulle det nemlig vise seg at smertene Ezzo hadde trolig stammet fra noe langt mer alvorlig enn bare en rift fra ei tann eller en klo, men at noen i Vestfossen åpenbart går rundt med luftvåpen og skyter uskyldige dyr.

Katten ble derfor bragt med tilbake til veterinæren noen dager senere, for å fjerne blykula som satt i kroppen ikke langt fra ryggraden.

– Jeg vet ikke sikket om kula har truffet Ezzo nå eller i sommer, for han hadde også en skade på kroppen tidligere i år som måtte behandles. Uansett så gjør det meg sint at noen kan gjøre noe sånt mot et uskyldig dyr, forteller hun.

Opererte bort blykule

At prosjektilet stammer fra et luftvåpen hersker det ingen tvil om, for Malin fikk med seg blykula hjem. Ei kule av bly med den karakteristiske formen av to kjegler som peker mot hverandre.

LES OGSÅ:
På sykkeltur med en labrador og med livet som innsats

Høye veterinærutgifter

Så langt har Malin betalt et femsifret beløp i veterinærutgifter, og på spørsmål til påtaleansvarlig ved Sør-Øst politidistrikt, Dag Einar Lyngås, kan han fortelle at dette er noe en gjerningsmann vil bli pålagt å betale hvis politiet finner den skyldige.

– Politiet tar absolutt slike saker på alvor, og vil derfor alltid anbefale at saker som dette anmeldes, legger han til.

Beslag i luftvåpen

Han legger også til at politiet har hjemmel både for å foreta ransaking hjemme hos gjerningspersonen forut for en eventuell straffesak, i tillegg til at våpenet som har blitt brukt – luftgevær eller -pistol, da selvfølgelig vil bli beslaglagt.

Leder av NOAH, veterinær Siri Martinsen.
Foto: BENTE ISEFJÆR / NOAH

Også dyrevernorganisasjonen NOAH understrekker viktigheten av å anmelde mishandling av dyr – uansett om det er en kjent gjerningsmann eller ikke.

NOAH: – Anmeld alltid dyremishandling!

– Dessverre ser vi at mishandlingssaker mot katter sjelden er enkeltstående hendelser – det er gjerne flere hendelser i et område. Da kan det være viktig for politiet å få inn alle tips og hendelser uansett hvor langt tilbake i tid, for å kunne oppklare saker hvor farlige personer driver med gjentatt dyremishandling. Det er også en klar sammenheng mellom vold mot dyr, særlig katter, og vold mot mennesker. Denne type mishandling er viktig å oppklare, skriver leder av NOAH, veterinær Siri Martinsen i en e-post til Eikerposten.

LES OGSÅ:
Nå kommer ulvesaken opp i Høyesterett

Martinsen forteller videre at NOAH jobber for at alle politidistrikter skal få dyrepoliti – noe også regjeringen har lovet, og at meldinger om hendelser som dette i så fall bør gå rett til dem.

HVA SIER LOVEN?
STRAFFELOVEN

§ 188. Uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som fremstiller, tilvirker, bruker, behandler eller oppbevarer skytevåpen, ammunisjon, sprengstoff eller et annet eksplosjonsfarlig stoff på en uforsiktig måte som er egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

DYREVELFERDSLOVEN
§ 14. Særskilte forbud
Det er forbudt å:
a) utøve vold mot dyr,
b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,
c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og
d) bruke levende dyr som fôr eller agn.

§ 37. Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.

Kilde: Lovdata