Politiet meldte litt før klokken seks fredag kveld at det hadde oppstått brann i en traktorhenger i Voldstadveien i Vestfossen.

Meldingen ble loggført klokken 17.42.

Brann i rundballepresse

Da politi og brannvesen ankom stedet, ikke langt fra Smørgrav sag, skulle det vise seg at det var en rundballepresse det brant i.

En maskin som lager «traktoregg»

Dette er en landbruksmaskin som presser baller av høy eller halm og pakker disse inn i plast. Pressen blir drevet av kraftuttaket på en traktor, og lager det som noe spøkefullt kalles «traktoregg».

Koblet fra traktor da det røyk

Da fører av traktoren så at det røyk av maskinen, koblet han denne fra etter å ha plassert den på et sted uten spredningsfare.

Trolig takket være rask og iherdig innsats fra brannvesenet, som blant annet stilte med vanntankbil, ble skadene i brannen redusert til et minimum.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Slukket etter kort tid

Brannvesenet fikk da en enkel oppgave når de ved store mengder vann fikk slukket brannen etter en tid.

HOVEDBILDET: Brannvesenet var raskt på plass. Noe som trolig bidro til at brannen bare fikk et begrenset omfang.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Ofte brann i rundballepresser

Branner i rundballepresser er et hyppig og stadig tilbakevendende problem. Blant annet vil et Googlesøk på «brann i rundballepresse» gi over seks tusen resultater. Og bildene viser da ofte langt større skader enn i tilfellet i Voldstadveien i dag.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Brann i industribygg i Bonnevies gate
Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

EP2022-08002