Vegard Lie (58) er ansatt som Drammen kommunes nye byantikvar. En historisk stilling i så måte, siden dette et første gang kommunen ansetter en byantikvar i full stilling. Lie har som oppgave å påse at verneverdige kulturminner i kommunen blir tatt vare på.

Han kommer fra tilsvarende stilling i Fredrikstad kommune, og han ser mange likheter mellom Drammen og Fredrikstad.

Den nye byantikvaren er utdannet kulturhistoriker fra universitetet i Oslo. Han har også håndverkerbakgrunn. Vegard Lie har jobbet i museumsbransjen på Røros og han har noen år ved det tidligere Landbruksmuseet på Ås for å nevne noe, forteller Drammen kommune i en pressemelding.

Kulturminnene en ressurs

– Det viktigste for Drammen, som for andre byer, er å sørge for at kulturminnene blir en ressurs i utviklingen, men på deres egne premisser, sier Vegard Lie som starter som byantikvar 1. oktober.

Lie mener at vi ikke skal forbruke kulturminnene og han legger til at det er viktig å huske hele kommunen. Drammen i sin helhet har stor variasjon fra bondebygd til kystby – for ikke å glemme trelasthistorien og gammel industri.

– Kulturminnene blir en ressurs for framtiden, sier Lie, og tilføyer:
Det er mange sider ved ordet ressurs. Klimakamp og gjenbruk er to. Alle byområder trenger historisk forankring og det er vanskelig å få til om vi river det gamle og bare bygger nytt.

LES OGSÅ:
De første vaksinedosene kommer til Drammen i neste uke

– Vi må gjenbruke bygningsmassene, det er ingen god ide å rive.
Han forklarer at en variert bygningsmasse skaper trivsel og økonomisk utvikling.

– Ny forskning viser at med bevaringsklausuler så stiger husprisene, mer enn i andre områder. Det er med andre ord god økonomi, sier Lie.

Fellestrekk med Fredrikstad

Den nye byantikvaren nevner at Drammen og Fredrikstad kommuner har mange fellestrekk. Trelasthandel er ett av dem, og hvordan samfunnene har bestått av flere sosiale lag fra husmenn og bønder til arbeidere og borgerskap.

Byantikvaren er opptatt av at hus har en utside og en innside. Vår kultur har tradisjoner for å dekorere og male interiøret, noe som er blitt gjort fra 1600 tallet og opp til i dag både hos fattig og rik.

– Disse uttrykkene er det viktig å ta vare på, sier Lie.

Den nyansatte byantikvaren hevder at vi har blitt historieløse når vi kommer til utvendig fargesetting av husene våre. I dag maler de fleste huset sitt grått. Opp igjennom historien har vi brukt adskillig mer av fargepaletten.

LES OGSÅ:
Har du et båtvrak du vil bli kvitt?
- Nå er det hjelp å få, men vær rask!

– Det er viktig å ivareta mangfoldet, sier Vegard Lie.

Oppgavene til en byantikvar

Byantikvaren skal jobbe med at verneverdige kulturminner blir tatt vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.

Oppgavene er å belyse og utrede slik at politikerne tar gode valg.

– Det er politikerne som beslutter. Vi må forstå våre roller, sier Vegard Lie.

Byantikvaren skal også ivareta kommunens ansvar og oppgaver innenfor fagområdet kulturminner og kulturarv. Vidar Lie skal være en del av et faglig tyngdepunkt i utviklingen av Drammen gjennom ivaretagelse av kulturminner og være premissleverandør inn i kommunale plan- og byggeprosesser. Videre vil det være viktig å sette kulturminner og kulturarv på dagsorden.

Som byantikvar i Drammen blir han del av et fagmiljø i avdelingen for Kunst og kulturarv. Noe som var avgjørende da Lie søkte jobben i Drammen. Byantikvaren vil samarbeide med både private og offentlige aktører.

– Det vil blant annet være jevnlige møter og dialog rundt byggesaker som krever kulturarvfaglig uttalelse, sier Tone Ulltveit-Moe, virksomhetsleder for Arena, kultur, idrett og friluftsliv.
Foto: DRAMMEN KOMMUNE

Historisk stilling

Funksjonen og oppgavene som en byantikvar innehar, er tidligere ivaretatt i de tre kommunene som sammen dannet Drammen kommune. Men nå er rollen samlet i en stilling. Historisk sett er Vegard Lie den første byantikvar i full stilling i Drammen kommune.

LES OGSÅ:
DRAMMEN:
To kommunebiler stjålet på Landfalløya

– Vi er mange som har gitt innspill på at vi ønsker oss en byantikvar, avslutter Ulltveit-Moe som ønsker Vegard Lie velkommen.

Eier Thomasgaarden på Røros

Den nye byantikvaren er opptatt av faget sitt også privat. Han eier Thomasgaarden på Røros som ligger rett overfor den Røros kirke. Thomasgaarden har trolig sin historie tilbake til slutten av 1600-tallet, som bolig for gruve- og hyttearbeidere. Nå huser den konsert og kaféglade gjester. Stedet er satt tilbake til slik det en gang var, og den historiske utviklingen huset har hatt er bevart.

Kjerkgata 49 på Røros, også kalt «Thomasgaarden»
Foto: NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING (NIKU)

– Istandsettingsarbeidet i verdenskulturminnet Røros, og utvikling av kulturminne og kulturbasert næring, er gode erfaringer inn i byantikvararbeidet. Det er viktig å ha personlig erfaring med problemstillingene, sier Vegard Lie som gleder seg til å ta fatt i Drammen.