EU-kommisjonen la 10. mars fram sitt forslag til digitalt vaksinepass, som skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. De åpner for at Norge kan bli med.

Et bevis på at du er vaksinert kan bli løsningen som vil gjøre det mulig å krysse landegrenser langs vei, på sjøen eller i fly.

Innen en rekke fagfelt er imidlertid reaksjonene mange – og forskjellige – til en slik løsning. Meningsytringer kommer fra jurister, professorer og selvfølgelig også fra medisinsk hold.

Et internasjonalt vaksinepass utstedt av WHO, og som fylles ut etter hvert som man blir vaksinert, har det Eikerposten kjenner til vært i bruk av Forsvaret i hvert fall siden 90-tallet.
Foto: MARKUS WINKLER

Ikke lenger frivillighet

Einar Øverenget er filosof og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han advarer mot å innføre et norsk vaksinepass overfor Forskning.no.

− Det virker forførende, men det kan være litt farlig.

Så fort bedrifter krever at du viser et vaksinepass, har passet i realiteten blitt en passerseddel, påpeker professoren på seminaret.

– Passerseddel som under okkupasjonen

Passersedler har ikke blitt brukt i Norge siden vi var okkupert av Tyskland, legger han til.

Blir et slikt bevis innført, vil det også bryte med et viktig norsk prinsipp. Nemlig at vaksinering er frivillig.

LES OGSÅ:
Sverige åpner forsiktig opp for harryhandel i fire nye regioner

– Vil bryte med rettsstaten

Et krav om vaksinepass for å leve som normalt vil bryte med rettsstaten, hevder Anna Nylund. Hun er jurist og professor ved UiT − Norges arktiske universitet.

Likevel kan bedrifter i utgangspunktet velge selv hvem de vil ha som kunder.

Altså kan busselskaper, frisører eller restauranter komme til å kreve et bevis på at du har tatt koronavaksine i fremtiden.

Samtidig finnes det grenser i loven. Det er ikke lov til å diskriminere på for eksempel kjønn og etnisitet, påpeker Nylund.

– Vil være diskriminerende mot de som ikke vil ta vaksine

Selv mener hun et slikt bevis vil diskriminere de som ikke kan ta vaksinen.

Det gjelder blant annet de som har en helse som ikke tillater dem å ta vaksinen eller folk som på grunn av sitt livssyn ikke ønsker å ta den.

– Vaksinepass kan være et effektivt smitteverntiltak.

Konsekvensen av et vaksinebevis, blir derimot noe annet. Nemlig et krav om at hele befolkningen skal vaksineres mot covid-19.

LES OGSÅ:
Om koronaviruset: - Når man ikke vet sikkert hva framtida bringer er det best å stå sammen.

− Sett fra et medisinsk ståsted er det et unødvendig høyt siktemål, sier Magnus Løberg, lege og forsker ved Universitetet i Oslo.

Samtidig kan det godt hende at vaksinepass vil være et effektivt smittevernstiltak, legger han til.

Det kan gi en dytt i retning av at folk velger å vaksinere seg. Effekten kalles gjerne «nudging».

Færre syke og døde

I beste fall vil færre bli alvorlig syke og færre vil dø.

En annen positiv effekt er at flere vil kunne gå tilbake til sine normale liv.

Men samtidig deler en slik ordning den norske befolkningen i to, påpeker Løberg.

− Man må huske på at det er viktige grunner til at ikke alle skal vaksineres. Enten om det er medisinske, religiøse eller andre årsaker, legger forskeren til.

Vaksinepass i Danmark

Sundhets- og Ældreministeriet i Danmark (tilsvarende det norske Helse og omsorgsdepartementet) arbeider nå med et covid-19 vaksinepass, kan Danmarks Radio fortelle. Ifølge ministeriet forventes alt å være klart innen utgangen av april måned i år.

LES OGSÅ:
Politiet skjerper smittevernreglene

Det danske vaksinepasset kommer til å være en print selv-løsning på Sundhed.dk, og i første omgang regner ministeriet med at det vil være til hjelp for dansker på reisefot.

– Det er forventningen om at det kan bli et krav fra andre land om å kunne forevise vaksinedokumentasjon ved innreise som er bakgrunnen for arbeidet med et slikt pass, står det i meldingen fra ministeriet til DR Nyheter.

– Vi har allerede den danske løsningen i Norge

Helseminister Bent Høie (H) sier Norge allerede har løsningen som nå lanseres i Danmark. Løsningen heter helsenorge.no, sier han.

– Det som skjer i Danmark er egentlig det vi har allerede i Norge. Nemlig muligheten til å logge deg inn på helsenorge.no og få en utskrift av vaksinestatus.

Så foregår det en diskusjon i EU og WHO om man skal ha internasjonale dokumenter som kan gi for eksempel andre rettigheter når det gjelder reiser og sånn, men det er en diskusjon som må løses internasjonalt, sier Bent Høie.

2021-03066