Statens vegvesen inngår i disse dager 71 kontrakter til en samlet verdi av 2,9 milliarder kroner for årets asfaltslegging på nesten 3 000 km veg – fordelt med 800 km på riksveiene og 2 200 km på fylkesveiene.

Så snart telen er ute av bakken, skal asfaltarbeiderne ut på veien. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge om lag 2,2 millioner tonn i løpet av sesongen, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres stedvis lapping av hull og sprekker, forklarer sjefingeniør Even Sund i Statens vegvesen.

Her finner du oversikt over strekningene som skal asfalteres fordelt på region og fylker.

De strekningene i vårt distrikt som skal asfalteres er markert med rødt.
Grafikk: STATENS VEGVESEN

Bruker 0,9 milliarder kroner til riksveiene og 2 milliarder kroner til fylkesveiene

Kontraktene som er fordelt har en verdi på 2,9 milliarder kroner, fordelt med om lag 0,9 milliarder kroner på riksvei og 2,0 milliarder kroner på fylkesveinettet. Det var i snitt 2,6 tilbydere til hver kontrakt.

Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger.

Det er for første gang stilt krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration). EPD-sertifikatet viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt.  I enkelte kontrakter ble lave C02-utslipp premiert ved at den tilbudte prisen ble justert ned.

LES OGSÅ:
STEINBERG:
Østeuropeisk semitrailer med betongbil på planet fikk kjøreforbud av politiet

3 000 km asfalt – Norge på tvers og på langs

3 000 km asfalt tilsvarer strekningen Kristiansand til Kirkenes og i tillegg strekningen Bergen til Oslo!

Vis hensyn til vegarbeiderne!

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starer mange steder i mai og går ut september.

– Vi hensyn til de som jobber på veien. De er der for deg, er den klare oppfordringen fra Statens Vegvesen.
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Vis hensyn til de som jobber på veien. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring. Arbeidsfolk langs veiene er spesielt utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt, sier Even Sund.