Fredag 16. august mottok kalkulatør Per Hobbelstad (61) og prosjektleder Knut Håkon Berglia (53) hver sin medalje for lang og tro tjeneste i Isachsen under selskapets sommerfest i Solbergelva.

Daglig leder Nils Smetbak omtaler 30-årsjubilantene som svært viktige kulturbærere i Isachsen og det mangler ikke på lovord når han beskriver sine erfarne kollegaer.

– Per og Knut Håkon har begge stor betydning for Isachsen, både som kollegaer og særs dyktige fagfolk. Deres bidrag og innsats gjennom mange år verdsetter vi veldig høyt. Jeg er stolt av å være med på overrekkelsen og håper vi har gleden av å ha de med på laget i fortsatt mange år. Det er bare å gratulere sier Nils Smetbak.

Per Hobbelstad (t.v.) og Knut Håkon Berglia.

Det var jubel og stor applaus fra flere hundre kollegaer da utdelingen fant sted, og de to viste det da også – hver på sin måte – at de satte pris på utmerkelsen.

Søskenbarn

– Det er klart det er hyggelig å få en slik anerkjennelse. Det er også spesielt at jeg mottar medaljen sammen med Knut Håkon – vi er søskenbarn og har kjent hverandre hele livet. Jeg har mye å takke kollegaene mine for og ikke minst Isachsen som arbeidsgiver, sier Per Hobbelstad.

LES OGSÅ:
Geithus: 160 ansatte på startstreken i Isachsen-løpet

Heller ikke for Knut Håkon gikk utmerkelsen upåaktet hen.

– Et fantastisk arbeidsmiljø

– Ja, selvsagt er det stas å få denne medaljen med så mange kollegaer til stede. 30 år er lang tid, og når jeg ser meg litt tilbake så har det vært utrolig mange fine opplevelser på veien. Den aller viktigste grunnen til at jeg har vært med i så mange år er helt klart alle de fine arbeidskollegaene mine. Jeg er en del av et fantastisk arbeidsmiljø, sier den yngste jubilanten.


Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje

Foto: NORGES VEL

Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

Feiringen av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid.

LES OGSÅ:
Solbergelva: Kjørte i 133 km/t i 60-sone

 

Medaljens første statutter fra 1886
Her het det: «Medaljen uddeles av Direktionen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel til Tjenere af begge Kjøn, der godtgjør at de haver fortjent en saadan offentlig Paaskjønnelse.

Hertil fordres: At Vedkommende har været i samme Tjeneste: paa samme Sted, hos samme Husbond eller i samme Familie i en tid af mindst 25 Aar. At han (hun) har røgtet sin Tjeneste til Vedkommende husbonds fulde Tilfredshed. At vedkommendes Opførsel og Moralske Forhold saavel i som udenfor Tjenesten i enhver Henseende har været Exemplarisk.

Dette måtte godtgjøres av «Vedkommendes Husbond og fra et Par andre med Forholdene vel kjendte paalidelige Personer, hvoriblandt fortrinsvis Sognepræsten.»