Kontrollene vil skje med fokus på lette kjøretøy og varebiler, hvor bruk av bilbelte og teknisk kontroll vil bli viet spesiell oppmerksomhet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Kontrollene vil finne sted til ulike tider av døgnet i tidsrommet onsdag 24. til fredag 26. oktober, og utføres som et ledd i arbeidet med å legge til rette for et nærmere samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Tollvesenet og Utlendingsenheten, i tillegg til felles læring, heter det I meldingen.

– Vi gjennomfører kontroller på ulykkesbelastede strekninger og strekninger der det vanligvis er stor trafikktetthet. Denne uka vil vi derfor dekke store deler av Drammen og omegn, sier Widar Stoltz i Statens vegvesen.

Av pressemeldingen fremgår det videre at hensikten med en felles storkontroll er å øke trafikksikkerheten på vegene. Denne gangen ønsker man å oppnå dette ved å kontrollere et større antall kjøretøy og førere på innfartsveier og hovedferdselsårer i Drammen.

 

 

LES OGSÅ:
Statens vegvesen kontrollerer bilen din på et mikrosekund