Analyser av såkalte «koronamedisiner» Tolletaten har stoppet under pandemien bekrefter at mange nordmenn kjøper seg falsk trygghet, forteller Tolletaten i en pressemelding.

Kan inneholde narkotika

Flere av preparatene omtalt som koronamedisin inneholder i tillegg narkotiske stoffer. Andre inneholder ikke virkestoffer i det hele tatt. Tolletaten advarer derfor sterkt mot å bestille legemidler på nett fra utlandet.

I forbindelse med covid-19 har Tolletaten stoppet større volum av medisinske produkter på vei til norske forbrukere. Mange av disse er omtalt som «koronamedisiner». Laboratorieanalyser av utvalgte preparater viser at medisinene ikke inneholder det de lover.

Falsk trygghet

Tolldirektør Øystein Børmer.
Foto: TOLLETATEN

– Analysene bekrefter våre mistanker. Mange er urolige over situasjonen og velger å bestille medikamenter som påstås å ha effekt mot koronaviruset, på nett. I beste fall kjøper de seg falsk trygghet. I verste fall kan de få i seg narkotika og andre virkestoffer med helseskadelig virkning, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Legemidler på nett er ulovlig

– Det er høyst bekymringsfullt, og vi advarer folk på det sterkeste mot å bestille legemidler på nett fra utlandet. Det er både ulovlig, og utgjør en stor risiko for egen helse, fortsetter han

LES OGSÅ:
Frykter salg av piratvarer under Black Week

Undersøkelsene etaten så langt har foretatt baserer seg på forsendelser av medisiner og urtepreparater stoppet av Tolletatens kontrollkontor på Alnabru i april. Av disse ble 13 ulike preparater, fordelt på antivirale legemidler, malariamedisin, tradisjonell kinesisk medisin og antibiotika, sendt til Tollaboratoriet for analyser (Se faktarute under).

Kan være farlig

– De mest alvorlige funnene viser at noen produkter i kategorien tradisjonell kinesisk medisin inneholdt narkotiske stoffer. Enkelte funn tyder på at virkestoffene i preparatene kan ha dårlig kvalitet, og enkelte preparater inneholdt ingen av virkestoffene beskrevet på pakningen.

– Kan være livsfarlig å selvmedisinere

Konklusjonen er at ingen kan være sikre på hva de får i seg når de bestiller legemidler fra utlandet på nett. Det kan være livsfarlig å selvmedisinere seg med legemidler som ikke er det de utgir seg for å være, advarer Arnvid Gunnar Lie, leder for Tollaboratoriet.

Ikke tillatt for privatpersoner

Det er ikke tillatt for privatpersoner å importere legemidler per post fra utlandet. Hensikten med et strengt regelverk er nettopp å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler, avslutter etaten.

LES OGSÅ:
Det blir 17. mai i Vestfossen i år også - bare annerledes

Tolletaten forteller at den destruerer alle forsendelser av legemidler til privatpersoner.

 

TOLLABORATORIET

Tollaboratoriets metoder ser etter regulerte virkestoff (narkotika, doping og legemidler). Det er ikke undersøkt om produktene i de sakene som er nevnt her inneholder skadelige mikroorganismer, tungmetaller eller andre miljøgifter. Det er heller ikke undersøkt om konsentrasjonen av virkestoff oppgitt på pakken er riktig.

Statens tollaboratorium ble opprettet tidlig i 1890-årene, som et frittstående organ i etaten. Gjennom kjemiske analyser og faglige vurderinger skal tollaboratoriet bistå Tolletaten i å sikre grunnlag for fastsettelse av avgifter samt hindre innførsel av ulovlige varer. I starten tok laboratoriet seg først og fremst av alkoholanalyser.

Tollaboratoriet har hatt uavbrutt drift frem til i dag, og ligger nå under kontrollavdelingen i Tolldirektoratet. Det er for tiden 9 ansatte som alle har høyskole eller universitetsutdannelse innen kjemi. Det utføres i dag et større omfang av analyser enn bare alkoholanalyser.

Kilde: Tolletaten og Norsk Tollmuseum