Nok en gang er det buss for tog for reisende mellom Kongsberg og Drammen i forbindelse med arbeid på sporet.

Bane Nor forteller at banen vil være stengt for all togtrafikk, lokaltog som fjerntog, frem til mandag morgen klokken 03.50, og NSB forteller på sine sider at det er satt opp busser for alle avganger i dette tidsrommet.

Som vanlig må du imidlertid regne med forsinkelser, siden bussene bruker lenger tid enn toget på strekningen, og tog mot Oslo  med få unntak går i rute fra Drammen. Det er derfor lurt å møte frem på din stasjon til avgangen en time før du egentlig hadde planer om å reise.

LES OGSÅ:
Det nye godsselskapet Onrail skal spare veiene for 10.000 vogntog