Tidligere oberst og brigadesjef i Nord-Norge Arne Pran er død, 84 år gammel. Han døde mandag forteller Forsvarets Forum

Da 16 norske soldater mistet livet i et snøskred i Vassdalen under vinterøvelsen i 1986, gjorde Arne Pran noe som av mange ble sett på som unikt. Fremfor å fordele ansvar og skyld, sto han frem og tok det formelle ansvaret som soldatenes øverste leder.

Tok ansvar som leder

– Arne Pran gjorde noe som var temmelig unikt ved å stå frem og ta ansvar som leder den gang. På sett og vis fungerte han som en lynavleder for Forsvaret i Vassdalen-ulukken. Han tok et ansvar som ingen andre ville eller våget å ta. For det fortjener han all respekt og honnør, sier Espen Eidum, forfatter av boka «Vassdalen 1986».

Brigadesjef Arne Pran taler til pårørende og soldatkamerater ved minnehøytideligheten etter rasulykken i Vassdal.
Foto: FORSVARET

– Det er med sorg jeg har mottatt meldingen om Arne Prans bortgang. Pran vil bli husket lenge i Forsvaret for sin ansvarsfølelse og for sin håndtering av Vassdalen-ulykken, uttaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

LES OGSÅ:
Heimevernets innsatsstyrke øver for å bli bedre - på det som er virkelighet i Ukraina

Pran, som ble født i Bergen i 1936, begynte sin militære karriere ved befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge på Heistadmoen ved Kongsberg i 1957, Krigsskolen i 1960, Hærens stabsskole i 1972 og Forsvarets høgskole i 1984.

I et intervju på forsvaret.no fra 2018 forteller Pran om sine lederegenskaper.

Etter at Pran sluttet i Forsvaret, har han deltatt i en rekke andre deler av samfunnet, blant annet som styremedlem i Flyktninghjelpen og i annet humanitært arbeid.

I 2016 ble Pran derfor utnevnt til St. Olavs orden, ridder av første klasse for sin samfunnsnyttige innsats.

Arne Pran bisettes fra Vestre Aker kirke, torsdag 16. juli kl. 11.30 ifølge minnesiden som er lagt ut.