Om kommunen mener alvor med å hylle frivilligheten ved utdeling av kulturprisen for 2018 under den kommende nyttårskonserten, er tiden nå mer enn moden til å la de mange frivillige i Norsk Motorhistorisk Senter (NMS) på Burud få den anerkjennelsen de fortjener.

For som det heter i vedtektene til NMS, som mange hundre medlemmer i forskjellige  klubber, lag og forening som har sine aktiviteter på Burud for lengst har sluttet seg til: «Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter har som formål å være et kulturverksted for bevaring av-, forståelse for- og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.»

Fra militært depot til motorhistorisk senter

Dat var Motorhistorisk Klubb Drammen, som i sin tid og med god hjelp av daværende rådmann Jostein Barstad, satte prosessen i gang med å omgjøre det militære lagerdepotet til et fungerende motorhistorisk senter.

En betydelig innsats fra et stort antall frivillige må til for å holde anlegget i tipp-topp stand. Her er det et av de viktigste samlingsstedene – den gamle pølsebua – som får en nødvendig oppgadering under en dugnad i mai 2014.
Arkivfoto: B.E.NEBELL

I dag er det imidlertid også andre klubber og foreninger som har sine møteaktiviteter på stedet. Her kan nevnes Drammen Tempoklubb (mopeder), Norsk MG Klubb, Volvoklubben, MC-gruppa og sist men ikke minst, Skrothaugen Maskinlag som har gamle traktorer som sin hovedvirksomhet.

LES OGSÅ:
- Derfor er Stein Andersen min kandidat til Øvre Eiker kommunes kulturpris

Samlingssted for veteraninteresserte

Bare moderklubben alene har over 400 medlemmer, men redaktør Asle Wang i MHKD anslår antallet regelmessige brukere av senteret, som for øvrig holder åpent for alle hver onsdag store deler av året, til omkring tusen kvinner og menn.

Senteret har i løpet av de siste tiår også blitt et naturlig samlingssted for de fleste arrangement og veterantreff som går gjennom distriktet, slik at det i dag er få eller ingen veteranentusiaster som ennå ikke vet hva Norsk Motorhistorisk Senter på Burud i Øvre Eiker står for.

Norsk Motorhistorisk Senter er med på å ta vare på vår kulturhistorie. Som her, en av kommunens gamle brannbiler,avbildet foran senterets historisk telefonkiosk under et treff for veteranbrannbiler i 2015.
Arkivfoto: B.E.NEBELL

Min ubeskjedne påstand er derfor at dersom ansvarlige personer i Øvre Eiker kommune kjenner sin besøkelsestid, så er det ingen vei utenom å – omsider – tildele kulturprisen til Norsk Motorhistorisk Senter. For bare på den måten kan den hedre de mange frivillige som opp gjennom årene har gjort en innsats for å ta vare på den motoriserte delen av vår kulturhistorie – både lokalt og nasjonalt.

LES OGSÅ:
Kulturminnefondet lanserer støtte til veterankjøretøy

Bjørn Erik Nebell
Redaktør av Eikerposten