Taximarkedet har vært på Forbrukerrådets og Konkurransetilsynets bekymringsliste i en årrekke. Våre rapporter viser at det er all grunn til å slå alarm.

– Sjåfører kjører uforsvarlig

Blant våre funn er at seks av ti passasjerer­ meldte at sjåførene har kjørt uforsvarlig, eller tatt omveier. Noen fortalte om trusler­ og tilnærmelser. I Oslo har hele tre av fire hatt slike opplevelser.

Tilbudet er heller ikke tilpasset kundenes­ behov. Når flest trenger taxi, er de vanskelige å oppdrive. Når få trenger transport, er mange sjåfører på jobb. Det gir mye dødtid på tomgang, og den må kundene betale for.

Lav sikkerhet og lav kvalitet til høy pris

Vi ser altså at i taximarkedet er sikker­heten og kvaliteten på tjenestene som enkelte tilbyr lav, samtidig som prisen er høy. Da skulle en tro at disse aktørene ikke ville klare seg. Så ikke her.

Regelverket sørger nemlig for å for­beholde markedet for de aktørene som allerede er der. Til tross for alvorlige hendelser­ skal det mye til før noen mister rettigheter.
I tillegg til at det er vanskelig å få lov til å drive taxivirksomhet, er det også dyrt. Blant annet på grunn av krav om å ha et kostbart taksameter i drosjen. Kundene er prisgitt de som kommer kjørende.

LES OGSÅ:
Viken vil etablere ett felles billettsystem for Viken og Oslo

– Kundene får ikke det de har krav på

Når regelverket er en vesentlig grunn til at markedet ikke fungerer, og kundene ikke får det de har krav på, må det gjøres noe. Heldigvis gjorde Stortinget det i juni i fjor.
Forsterker pandemiproblemene

Fra 1. juli i år skulle vi få et tidsriktig regelverk. Dette så vi som et særdeles viktig skritt. Men vi er ikke helt i mål før vi også får på plass et regelverk som åpner for digitale­ løsninger som kan legge bedre til rette for trygghet, kvalitet og riktig pris uten at det er nødvendig med dyre taksametre.

Noen vil miste privilegier

Når vi får et tidsriktig og oppdatert ramme­verk for taximarkedet, mister noen privilegier. Flere av de etablerte i bransjen ønsket moderniseringen velkommen, mens andre var misfornøyde. Nå ivrer enkelte­ for utsettelse, og mener koronapandemien gir grunn for det.

Vi har vanskelig for å se saklige grunner for utsettelse. Det må i så fall skje ved at fylkeskommuner enkeltvis kan søke om kort utsettelse av særskilte grunner.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Stjålet taxi gjenfunnet etter kort tid i Lurdalsveien

Ikke utsett moderniseringen nå

Det står også nye og etablerte aktører klare­ til å levere i henhold til Stortingets vedtak. De har investert og er godt posisjonert til å tilby taxitjenester under nye ramme­betingelser fra 1. juli. Men inntil det åpnes for digitale løsninger som alternativ for taksameter, kan vi risikere et marked i ubalanse­ i deler av landet.

Derfor må regjeringen arbeide for at dette kommer på plass så snart som mulig­.
Vi kan altså i utgangspunktet ikke se at koronakrisen gir grunn til å utsette moderniseringen­. All erfaring fra tidligere kriser viser dette. På mange måter er det vi ser nå, med mange sjåfører uten turer, et resultat av et regelverk som gjør at tilbudet­ ikke tilpasser seg etterspørselen. Derfor er løsningen fortgang fremfor utsettelse­.

Det er til forbrukernes beste at oppdateringen­ går som planlagt. Og det er passasjeren i baksetet næringen er til for.


Innlegget sto første gang på trykk i Aftenposten 20. april 2020.

LES OGSÅ:
Stadig flere nordmenn frykter for egen sikkerhet i taxi