Norges Cykleforbund offentliggjorde i dag sitt landslagsuttak i terrengsykling, hvor to unge lovende syklister fra Fiskum Idrettslag nå er tatt ut. På rekrutteringslandslaget er Helene Fossesholm og Emil Ravnåsen Vangen med i klassen for junior. Begge sykler i dag for Fiskum IL. På landslaget  for elite er tidlige Fiskumrytter Erik Hægstad med. Han sykler nå for Lillehammer CK.

Erik Hægstad ble for øvrig nummer seks sammenlagt i det fire dager lange etapperittet Costa Blanca Bike Race, som gikk i månedsskiftet januar-februar. Dette var sesongens første ritt i regi av Det internasjonale sykkelforbundet. Der syklet Hægstad sammen med makker Eirik Pettersen, som er tatt ut på det nå relanserte rekrutteringslandslaget.

Erik Hægstad (fra venstre), Martin Siggerud og Petter Fagerhaug er tre av de fire rytterne på elitelandslaget 2019. I tillegg er Tobias Johannesen tatt ut til troppen. Her med Kenneth Flesjå under verdenscupåpningen i 2018.
Foto: NORGES CYKLEFORBUND

Landslagssjef terreng i Norges Cykleforbund, Eddy Knudsen Storsæter har laget denne kortfattede orienteringen:

Landslaget

Laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2018, samt skjønn på bakgrunn av bevist potensial tidligere. Nåløyet for å komme på landslaget er trangt. Nivået internasjonalt er skyhøyt, men med progresjon på trening og matching er det fint mulig med 100% innsats og god veiledning.

Landslaget i 2018 hadde en strålende sesong.
Foto: NORGES CYKLEFORBUND

Utøvere på dagens lag har jobbet over tid og med høy kvalitet på gjennomføring kombinert med å være 24 timers utøvere. Landslaget jobber med lokale trenere og veiledning og diskusjoner med disse for å løfte opp flere utøvere til det høyeste nivå.

I de to gruppene som nå blir offentliggjort, er noen som ikke er nevnt, men som har potensiale til å løfte seg til et høyt nivå. Det er viktig at vi har en felles forståelse av hva som skal til for å lykkes og at utøvere/trenere har tålmodighet.

Landslag: (UCI ranking etter navn):
-Petter Fagerhaug, UCI 39
-Martin Emil Siggerud, UCI 82
-Erik Hægstad, UCI 96
-Tobias Johannessen, UCI 108

LES OGSÅ:
Bandy: Fortsatt usikkerhet om oppstart av seriekamper

Rekrutteringslandslag

På dette laget har vi ryttere som er nær opptil å oppfylle kravene til de faste landslagsoppdragene som VC og mesterskap, som med riktig matching og utvikling er nærmest til å ta steget opp på lands laget. Det gjelder da spesielt gjennom prestasjoner i løyper som likner på det som møter oss ute og i internasjonale felt med gode referanser/sterke ryttere.

Viktig mål for denne gruppen er å samle UCI poeng, dvs. treffe på riktig matchingsnivå og jobbe med utvikling, som i praksis betyr å trene godt også i sesong for å utvikle fysiske kapasiteter. Et viktig tiltak blir at rytterne prioriterer UCI ritt i Norden i første del av sesongen. På bakgrunn av prestasjoner og utvikling i disse rittene vurderes det om det er grunnlag for oppgaver på høyere nivå.

Landslagets rolle i forhold til disse rytterne er av faglig karakter og vi jobber tett med deres og trenere og direkte inn mot utøverne. Ritt tilbudet til disse rytterne blir løpende evaluert etter utvikling og våre økonomiske muligheter for tiltak. Det kan bli behov for egenandeler på disse prosjektene.

-Eirik Pettersen, UCI 251
-Jørgen Anmarkrud, UCI 1375.
-Helene Marie Fossesholm, UCI Junior 60
-Anders Johannessen, UCI 729
-Emil Ravnåsen Vangen, UCI junior 89
-Ole Sigurd Rekdahl, UCI junior 255
-Elisabeth Sveum, UCI 94
-Marit Sveen, UCI 121

Resterende ryttere

Videre er det viktig å understreke at det er andre utøvere som er aktuelle for oppgaver gjennom sesongen som ikke er nevnt her. Dette er ryttere som vil bli løpende evaluert for oppgaver. Dette gjelder spesielt i klassene 1.års junior gutter og jenter. I dette års trinnet skjer det mye med utøverne rent fysisk og mentalt i forhold til i aldersbestemte klasser og viktig å følge med godt på deres utvikling. Det er viktig å understreke at utøvere i denne kategorien ikke matches for hardt, men har fokus på treningsprosessen og utvikling av sentrale ferdigheter og kapasiteter.

LES OGSÅ:
Senterpartiet - Øvre Eikers ubestridte valgvinner

Vi tenker da på teknikk og aerob kapasitet som de mest sentrale. Det betyr i praksis at det må trenes godt, også i sesong og ikke la rittene få for stor betydning, og påvirker i for stor grad til at treningsmengden blir for lav.

Tilslutt oppfordrer vi alle utøvere, trenere og ledere og jobbe hardt og målbevisst. Det er viktig å tenke langsiktig, men samtidig ikke bruke det som noen sovepute. Alle økter er viktig og vi må trene på alle aspekter av idretten vår.

Det må jobbes med:
Teknikk, både tråteknikk og forflytning på sykkelen i forhold til ytre utfordringer som dropp hopp etc.

Styrke og basistrening som danner grunnlag for teknikk og utnyttelse av fysiske kapasiteter.

Fysiske kapasiteter, i form av maksimalt oksygenopptak, anaerob terskel, utnyttingsgrad og anaerob kapasitet. Videre spesifikke kapasiteter som evne til takskifte, harde starter og finne marsjfart etter en tøff start.

24 timers utøver, å trene som en topputøver krever en livsstil som er i tråd med det
Ernæring, god og riktig mat til riktig tid

Helhet i tilværelsen, balanse mellom skole/jobb, venner, fritid og trening.
Som dere vet og ser er det mange ting som skal utvikles. Det er det som gjør det spennende å være utøver.

Vær nysgjerrig og jobb hardt, da kommer framgangen.

Eddy Knudsen Storsæter
Landslagssjef Terreng

 

FAKTARUTE

10 SYKKELVETTREGLER FRA NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

LES OGSÅ:
Trepåfall i Lurdalen ga strømbrudd på Fiskum

2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

3. Fakta om forbikjøring

  • Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
  • Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Kilde: NORGES CYKLEFORBUND – sykling.no