SV er det eneste partiet som går til valg på klima og mindre forskjeller. Vi er opptatt av at hverdagen til vanlige folk skal henge sammen og at felleskapet skal ta et felles ansvar.

Drammen SVs eiendomsskatt har en omfordelende profil, vi vil innføre eiendomsskatt for de 25% dyreste boligene i kommunen. Dette betyr at de som har mest, må yte mer til fellesskapet. Samtidig som den ikke rammer enslige minstepensjonister og folk med laver inntekter, slik Høyre gir inntrykk av.

Fattigdomstiltak

Drammen SV vil bruke midler fra eiendomsskatten til å finansiere flere fattigdomstiltak, blant annet ved å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, øke sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier. Ansette flere i barnehagene, skolene, omsorgen og innføre et gratis måltid i løpet av skoledagen.

I tillegg er det mange andre saker vi vil bruke penger på som for eksempel utvide ordningen med søskenrabatt på SFO/AKS og på tvers av barnehage og SFO/AKS.

Det programmet vi går til valg på henger sammen fra A til Å.

LES OGSÅ:
MDG og SV trekker seg fra fylkesrådet i Viken etter vedtak om E18-utbygging Oslo-Bærum

– Ikke luftige utspill

Vi kommer ikke med luftige utspill som ikke er finansiert, som for eksempel kollektivplanen til Høyre og SP.

Drammen skal være for de mange – ikke for de få.


DELTA MED DINE MENINGER

Eikerposten oppfordrer leserne til å komme med debattinnlegg, kommentarer eller kronikker. Send de gjerne per e-post til redaksjonen@eikerposten.no.

Det er fint om du legger ved et portrettbilde av forfatteren samt tittel og sted. Har du et bilde som er aktuelt for saken, og som du har rettighetene til, så send det gjerne med.