Dopingpreparater er lang mer tilgjengelig i Øst-Europa enn i Norge, og Tolletaten avslører nå stadig flere forsøk på smugling av slike preparater utført av utenlandske statsborgere.

En norsk flypassasjer hadde med seg 1000 dopingtabletter og 40 milliliter flytende dopingmiddel da han ble stoppet i tollen på Gardermoen 1. november.
Foto: TOLLETATEN

Dopingmidler

Så sent som 2. januar gjorde Tolletaten funn av over 2000 dopingenheter i en bil kjørt av en polsk statsborger over Svinesund.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted forteller til Eikerposten at preparatene var tiltenkt treningskamerater av sjåføren i det sentrale østlandsområdet, men ville ikke gi noen nærmere informasjon om bestemmelsessted.

Flere lar seg åpenbart friste av tilgangen på dopingpreparater fra Øst-Europa, for 1. november ankom en norsk flypassasjer på 26 år til Gardermoen fra Polen med hele 1000 dopingtabletter og 40 milliliter flytende dopingmidler.

«Koronamedisiner»

Også andre medisinske preparater, som såkalte «koronamedisiner», ser ut til å tiltrekke seg godtroende kunder. For Tolletaten oppdager stadig flere forsendelser av slike preparater som er kjøpt på nettet. De advarer om at preparatene i beste fall gir en falsk trygghet, og i verste fall også inneholder narkotiske- eller andre helseskadelige stoffer.

LES OGSÅ:
Stavanger: Ble stoppet på kaia med over tusen liter øl

Forbud mot legemidler per post

Det er ifølge Tolletaten ikke tillatt for privatpersoner å importere legemidler per post fra utlandet. Hensikten med et strengt regelverk er nettopp å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler. Tolletaten destruerer for øvrig alle forsendelser i denne kategorien kan de fortelle.

Forskjellige typer tobakk

Seksjonssjef Grandahl kunne fortelle at de kort før nyttår avdekket et forsøk på smugling av 50 kilo frukttobakk da de kontrollerte en svenskregistrert bil ved Kornsjø, og at mye tyder på at også smugling av tobakk av forskjellige kategorier kan se ut til å være en ny trend.

Dette partiet på hele 301 kilo vannpipetobakk ble beslaglagt av tollere på Svinesund 27. november. Sjåføren ble tatt hånd om av politiet.
Foto: TOLLETATEN

Han viser i den anledning til et annet beslag, men da av vannpipetobakk, på hele 301 kilo som ble gjort da føreren av en svenskregistrert bil prøvde å smugle varene inn over Kornsjø.

Bilen ble stoppet i Halden, og den 32-årige sjåføren ble da tatt hånd om av politiet, lyder meldingen fra Tolletaten.

LES OGSÅ:
Prøvde å smugle safran verd et sekssifret beløp

Kjøtt

Ellers er det vanligvis kjøtt og sigaretter som er det mest vanligste som blir forsøkt smuglet til Norge. Onsdag 9. desember prøvde en rumenskregistrert varebil kjørt av en rumener på 43 år  å ta seg inn over den tidligere Svinesundbrua med 554 kilo kjøtt om bord.

Sigaretter og sprit

Tollerne på Kongsvinger har heller ikke vært uten oppdrag i høst. Søndag 9. august ble det gjort et stort beslag på hele 2 500 000 sigaretter og 5 000 liter brennevin, da et estiskregistrert vogntog ble kontrollert på Magnormoen. Sjåføren sa at han var på vei til Bergen, og tollbeslaget var på hele 10 900 000 kroner i unndratte avgifter.

Hele partiet på 16 415 liter øl kom ikke lenger enn til grensen da Tolletaten kontrollerte en polsk semitrailer på Svinesund 26. oktober.
Foto;: TOLLETATEN

Øl på pall fra Polen

Også i oktober, nærmere bestemt mandag 26. oktober ble et større parti smuglervarer avdekket. Da i en polsk semitrailer, der det ble avslørt et forsøk på smugling av et parti på hele 16 415 liter øl.

2021-01022