Trygg Trafikk har helt siden elsparkesyklenes inntog vært blant de som har tatt til orde for tydelig regulering av disse kjøretøyene og mandag offentliggjorde Samferdselsdepartementet de nye reglene for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Promillegrense på 0,2

Allerede fra 15. juni er det disse reglene som gjelder:
– 12 års aldersgrense
– Hjelmpåbud for barn under 15 år
– Den alminnelige promillegrensen på 0,2  innføres
– Omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn»
– Formildende regler for «tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand

Krav til ansvarsforsikring

Fra september er det i tillegg krav om ansvarsforsikring for utleiebransjen fra 1. september og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy, står det å lese i mandagens pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Høyt antall skader

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter.

LES OGSÅ:
På sykkeltur med en labrador og med livet som innsats

– Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fortausforbud kan komme

– Fortausforbud og 16 års aldersgrense er fortsatt oppe til vurdering. Forbud mot bruk av disse kjøretøyene på fortau er allerede innført i flere europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger. Vi håper at norske myndigheter følger etter, sier Ann-Helen Hansen som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Førerkort kan bli inndratt ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

Noen punkter når det gjelder den praktiske gjennomføringen av reglene synes fremdeles noe diffuse, men Samferdselsdepartemantet lover at Ytterligere endringer vil fastsettes av departementet, Statens vegvesen og Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av de nærmeste dagene.

LES OGSÅ:
Helene Marie Fossesholm fra Vestfossen på landslaget i langrenn
Allerede etter dagens regler er det forbudt men mer enn én person på elsparkesykkelen. Både politi og Statens vegvesen kan ilegge overtredelsesgebyr på 3 000 kroner.
Illustrasjonsfoto: KRISTOFFER TROLLE

«Bitte lite kjennemerke» kan komme

Om bruk av «bitte lite kjennemerke», som allerede er i bruk på el-sparkesykler i blant annet Tyskland, kan bli aktuelt – er trolig et av punktene som vil bli avklart før 15. juni. Det vil i så fall bli en betydelig forenkling ved håndheving av regler for stans og parkering – til glede for noen, men trolig til sorg for andre.

El-sparkesykkel for utleie hensatt i Kiel i Tyskland. Merk det lille kjennemerket bak på kjøretøyet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

EP2022-05024