I dag ble det fremmet forslag om å innlemme allemannsretten i Grunnloven. At det nå er et flertall i Stortinget er helt fantastisk, og et viktig signal for friluftslivet, sier Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

På Stortingets siste dag før sommerferien ble forslaget framsatt i salen. Det er SV som har fremmet forslaget, og både Ap, Høyre, Venstre, Rødt og MDG har sluttet seg til, og de utgjør da et klart flertall. Et tilsvarende forslag ble nedstemt i forrige Stortingsperiode.

– Et flertall for allemannsretten er først og fremst et kjempeflott signal til alle som jobber med friluftsliv og folkehelse. Allemannsretten er en sentral del av den norske kulturen. At det nå med stor sannsynlighet kommer inn i lovgivningen er en bekreftelse på betydningen allemannsretten har, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for 18 friluftsorganisasjoner i Norge.

– Endelig flertall

– Vi jubler for allemannsretten! Dette er en historisk dag. Det går mot flertall for å endelig grunnlovsfeste allemannsretten slik SV har jobbet for lenge. Folks tilgang og bruk av naturen rundt seg skal beskyttes av grunnloven, sier Freddy Øvstegård som fremmet forslaget for SV, i en pressemelding.

LES OGSÅ:
- Ja, hva hadde du trodd, Morten Wold?
Arne Nævra, Sosialistisk Venstreparti, Buskerud,
Foto: STORTINGET

Arne Nævra med kommentar på Facebook

Også Arne Nævra (bildet), som sitter på Stortinget som representant for SV i Buskerud, uttrykte sin begeistring på Facebook for forslaget fra eget parti, som nå omsider ser ut til å få flertall på Stortinget.

– Et klart flertall har nå sluttet seg til SVs forslag som skal stemmes over i neste stortingsperiode. SV har fremmet dette før, og blitt nedstemt. Men nå ser det altså ut til at dette flotte prinsippet som for lengst er sedvane og nedfelt i friluftsloven, skal erklæres som en så viktig rett at den får plass i Grunnloven. Tenk på dette når dere nå skal feriere i Norge og rusle fritt omkring i fjell, skog og annen utmark.

Grunnlovsforslag fremmes i en periode og stemmes over i den neste. Dersom to tredeler av Stortinget stemmer for, blir Grunnloven endret i tråd med forslaget.

Dersom partiene som nå slutter opp om en grunnlovsfesting ikke endrer mening i neste periode, eller Stortingets sammensetning blir en helt annen, vil allemannsretten bli en del av Grunnloven etter valget i 2021.

LES OGSÅ:
MDG og SV trekker seg fra fylkesrådet i Viken etter vedtak om E18-utbygging Oslo-Bærum

Vil være til stor inspirasjon

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv har troen på at forslaget vil gå gjennom denne gangen.
– Ja, dette har jeg stor tro på at skal gå nå. Rett og slett fordi dette er så dypt forankret i den norske befolkningen. Nå under koronakrisen har vi fått nok en bekreftelse på hvor viktig allemannsretten er. Vi har hatt naturen å gå til, og friluftslivet er viktig for rekreasjon, helse, livskvalitet og psyken vår.

Han legger til at dette også er et viktig signal, og vil være til stor inspirasjon for alle som jobber med friluftsliv og folkehelse.

Gave til Allemannsrettens hus

Tidligere denne uken ble det klart at Norsk Friluftsliv er en av to finalister i KLPs idékonkurranse om hva toppetasjen i deres nye bærekraftige byggeprosjekt i Biskop Gunnerius gate 14B skal inneholde. Norsk Friluftsliv sitt forslag «Allemannsrettens hus» skal være et nasjonalt formidlingssenter for friluftsliv og urbane naturbaserte opplevelser, og vil være det første i sitt slag.

LES OGSÅ:
- SVs eiendomsskatt er rettferdig fordeling

Planen er at spaden for det nye høybygget skal gå i jorda i 2022.

– At allemannsretten blir grunnlovsfestet hadde vært en flott gave til åpningen av Allemannsrettens hus, sier Lasse Heimdal.