– En stiftelse som skal styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon bør ha et navn som tydeliggjør akkurat det. Styret har derfor vedtatt at nytt navn for Matmerk er Stiftelsen Norsk Mat, sier styreleder Håkon Mageli i en pressemelding.

Stiftelsen Matmerk skifter i løpet av første halvår 2021 navn til Stiftelsen Norsk Mat.

– Matmerk er et stadig viktigere verktøy for å fremme konkurranseevnen til norsk matproduksjon. Å merke mat er kun et verktøy opp mot stiftelsens funksjon som er å få folk til å velge norsk mat.

Merkeordningen Nyt Norge

Matmerk – nå Stiftelsen Norsk Mat – eier merkeordningene NYT NORGE og Spesialitet.
NYT NORGE er det offisielle merket for norsk mat. Spesialitet viser vei til utvalgt lokalmat, og er den største merkeordningen for lokalmat i Norge. Matmerk forvalter merkeordningen.

Vi har landet på et organisasjonsnavn som er tydelig på de oppgavene stiftelsen har, og i tråd med en ambisiøs faglig diskusjon tilknyttet ny strategi, sier styreleder Håkon Mageli.

LES OGSÅ:
Eiker gårdsysteri vant prestisjetung pris med "Holtefjell vellagret"

Nesten oppsiktsvekkende

– Stiftelsen Norsk Mat er simpelthen et råbra navn. Forbrukertesten viser at 31 prosent flere av forbrukerne forstår hva en stiftelse som heter Norsk Mat skal gjøre, enn hva en stiftelse som heter Matmerk gjør. Det er nesten oppsiktsvekkende. Vi liker jo å være tydelige, sier adm. dir Nina Sundqvist.

– Vi får et solid utgangspunkt for å fortsette arbeidet med å få folk til å velge norsk mat gjennom de tre anerkjente merkeordningene vi har ansvaret for. I bunn for det hele har vi også ansvaret for et kvalitetssystem i landbruket som er utviklet til å bli et enda bedre verktøy for internkontroll hos bonden og som dermed gir bedre trygghet for råvarene inn i norsk matindustri. I sum gir dette norsk mat noen solide konkurransefortrinn, avslutter Nina Sundqvist.

Vil fremme norsk matproduksjon

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som har som formål bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Hele verdikjeden er representert i styret i følge pressemeldingen. Stiftelsen har 20 ansatte som arbeider med følgende tre fagområder:

LES OGSÅ:
Folket har talt: - Norske forbrukere vil ha norsk mat!

1: Kvalitetssikre norsk matproduksjon gjennom landbrukets felles internkontrollsystem, KSL.

2: Markedsføre og kommunisere til forbruker de offisielle merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet, Beskyttede betegnelser og Økologi.

3: Utvikle og profesjonalisere lokalmatprodusenter.

 

NYT NORGE - HVA KREVES?
Det er tre krav som må oppfylles for at en matvare skal kunne merkes med Nyt Norge:

  • Matvaren skal inneholde norske råvarer. For sammensatte matvarer er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, men kjøtt, egg og melk skal alltid være 100% norsk.
  • Matvaren er produsert / videreforedlet i Norge.
  • Råvarene kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder (KSL-standarden).

Stiftelsen Norsk Mat godkjenner produktene som benytter Nyt Norge-merket og gjennomfører tilsyn.

Kilde: Forbrukerrådet

2021-01055