Det er bedre å reagere før en farlig situasjon kan oppstå, enn å vente til skaden har skjedd – var politiets beslutning da de kom over denne ekvipasjen i Steinbergveien like ved E134 i dag morges.

Med betongbil på lasteplanet

En av Eikerpostens lesere passerte stedet i det politiet var i kontakt med sjåføren på den østeuropeiske ekvipasjen. Han tok dette bildet siden det hele så noe merkelig ut å transportere en høy betongbil på lasteplanet på en helt vanlig semitrailer.

Sjåføren hadde da nettopp avsluttet opplasting av en betongbil på planet, og var klar for å kjøre.

Ilagt kjøreforbud av politiet

Politiets operasjonssentral ved oppdragsleder Roger Aaser kunne da også noe senere opplyse at den aktuelle transporten, som av politiet gikk under betegnelsen «lastebil på lastebil» umiddelbart ble ilagt kjøreforbud.

– I samråd med Statens vegvesen som har kompetanse på bl.a. lastsikring, har politiet valgt å ilegge et kjøreforbud, slik at forholdet vil bli anmeldt hvis ikke sjåføren laster om til et bedre egnet transportmiddel, kan han fortelle.

LES OGSÅ:
Samferdselsministeren ønsker strengere regulering av elsparkesykler

Spørsmål ved lastesikring og tyngdepunkt

– Selv om betongbilen veier 16 tonn og semihengeren har en lasteevne på 35 tonn, var det forhold med denne transporten som blant annet lastsikring og tyngdepunkt som gjorde at transporten ble stoppet, kan han fortelle.

Politiet har for øvrig valgt å følge opp ved å kontrollere at transporten faktisk skjer på lovlig måte, og siden stedet hvor semitraileren står er innenfor gangavstand til Nedre Eiker lensmannskontor, vil det trolig være uklokt å ignorere kjøreforbudet.

Statens vegvesen også på stedet

Teknisk inspektør Jens Richard Kalfjøs ved Statens vegvesen bekrefter at deres kontrollører har vært på stedet, og at resultatet er som politiet beskriver. Han understreket at det er politiet som har ilagt kjøreforbudet og at dette er basert på anbefalinger fra hans kontrollører.

Måtte bytte til maskintilhenger

Han legger også til at sjåføren er innforstått med kjøreforbudet, og forteller at transportøren vil foreta transporten med en maskintilhenger, også kalt svanehalshenger så snart denne er skaffet til veie.

LES OGSÅ:
RØREN:
Truet med bruk av kniv - politiaksjon avsluttet uten skader

Slike tilhengere har både et betydelig lavere tyngdepunkt i tillegg til at lasten lettere kan sikres mot å forskyve seg enn på en ordinær semihenger – som egentlig er beregnet for en helt annen type gods enn tunge lastebiler.

Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

2021-05021