Informasjon om korona og smittevern fra Øvre Eiker kommune

Serveringssteder i kommunene kan holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket fra Helsedirektoratet. Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, står nå å lese på Øvre Eikers nettsider.

To meters avstand

Dette innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Detaljerte retningslinjer

Øvre Eiker kommune har utarbeidet følgende retningslinjer som spesifiserer hva som skal til for å ivareta smittevernhensyn tilstrekkelig.

De samme retningslinjen gjelder for alle kommunene som samarbeider om den samfunnsmedisinske funksjonen «Samfunnshelse»; Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner:

1. Servering av mat skal ikke skje som buffet.
2. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol
3. Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.
4. Kommunen ber om at gjester holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i nær familie eller del av samme husstand.
5. Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute.
6. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
7. Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. Bruk eventuelle fysiske markeringer for å synliggjøre avstandskravet.
8. La gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.
9. Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
10. Sørg for hyppig og ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater med vanlig rengjøringsmidler.
11. Sørg for grundig og hyppig rengjøring av toaletter, og at det er tilgjengelig såpe og tørkepapir til enhver tid.
12. De ansatte skal også overholde 2-meters avstand.
13. Det er svært viktig at de ansatte overholder de generelle smittevernrådene som er god håndhygiene og hostehygiene, og at de ikke er på jobb med luftveissykdom.

LES OGSÅ:
Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet på Eiker videregående skole som uoversiktlig

Oppdatert og detaljert informasjon om korona og covid-19 har kommunen samlet her…