Det britiske selskapet Go-Ahead Norge AS vil trolig allerede i desember 2019 trafikkere Sørlandsbanen på sin vei gjennom Eikerbygdene.

Selskapet er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, og vil begynne å trafikkere disse banestrekningene allerede om et år hvis alt går etter planen. Morselskapet Go-Ahead har sitt hovedsete i London, og det er datterselskapet Go-Ahead Norge AS som har fått oppdraget i konkurranse med blant andre NSB.

Jernbanedirektoratet har altså i dag, onsdag 17. oktober besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem, opplyser Jernbanedirektoratet i en pressemelding.

«RYANAIR PÅ NORSKE SKINNER»

Personell tilknyttet NSBs fagforeninger har allerede uttrykt skepsis til resultatet av anbudsrunden, og noen påstår endog at vi allerede i 2020 vil kunne se «Ryanair på norske skinner».

I konkurransen mellom de tre ble det lagt vekt på kvalitet med 60 prosent og pris 40 prosent. Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Alle de tre tilbyderne leverte tilbud som innebærer at kravet til vederlag fra Staten mer enn halveres i forhold til dagens situasjon, noe Jernbanedirektoratet selvfølgelig ser på med blide øyne.

LES OGSÅ:
Redusert togtilbud på flere banestrekninger i helgen

Go-Ahead får for 10 år et vederlag på om lag 1.500 millioner kroner. Det er et årlig snitt på cirka 150 millioner kroner. Vederlaget vil være høyere i de første årene og i 2020 blir det på cirka 250 millioner kroner. Dagens operatør som fortsatt er NSB får i 2018 486 millioner kroner for denne trafikken.

Go-Ahead er et stort internasjonalt børsnotert selskap med base i London som driver jernbane- og transportvirksomhet i en rekke land. Selskapet er en betydelig aktør innen persontrafikk med tog i Storbritannia og har også vunnet flere kontrakter i Tyskland.

 -MANGE GODE TILBUD

-Vi er glade for at det var mange høyt kvalifiserte aktører som deltok i konkurransen, og som gjennom tilbudsarbeidet og forhandlingsprosessen har lagt ned en betydelig innsats for å vinne denne kontrakten. Alle tilbudene vi har vurdert i finalerunden, var meget gode, og det har vært sterk konkurranse hele veien. Når vi inngår kontrakt med Go-Ahead, får vi en leverandør med omfattende erfaring fra persontrafikk med tog i flere land. Vi er sikre på at Go-Ahead vil levere et godt og sikkert togtilbud til de reisende og videreutvikle dette tilbudet i kontraktsperioden, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

LES OGSÅ:
Drammenbanen stenges for trafikk mellom Asker og Drammen og Lysaker og Asker i påsken

Go-Ahead får nå litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte fra 15. desember 2019.

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FRA NSB

Ansatte som tilbys overføring fra NSB AS til Go-Ahead etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning tilsvarende den fremforhandlede avtalen for operativt personell i NSB AS kan Jernbanedirektoratet fortelle.

Disse fargene vil trolig ikke lenger bli å finne på Sørlandsbanens tog om et års tid.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

PÅSTÅR FORBEDRINGER

Go-Ahead har lagt inn flere kvalitetsforbedringer i sitt tilbud, så får tiden vise i hvilken grad de vil være i stand til å «levere varen» fra desember 2019:

•Tettere samarbeid med Kolumbus i Rogaland gir kundene sømløshet mellom tog og buss langs Jærbanen, samt at kundene kan benytte samme billett

•Servicetilbud spesielt rettet mot pendlere på Jærbanen, eksempelvis kjøp av frokostpose på morgenavganger og stillesone i toget

•Tettere samarbeid med fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med tanke på bussmating til Sørlandsbanens tog

•Togsettene og sovevognene på Sørlandsbanen vil gjennomgå en interiørmessig oppgradering.

LES OGSÅ:
Gods på vei er taperen når gods på jernbane er vinneren

•Under reisen vil kundene få tilgang til togets intranett med underholdning i form av filmer, e-bøker, spill, mv.