Sparebankstiftelsen DNB tildeler 147,5 millioner kroner fordelt på 783 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. Fem av disse tiltakene ligger i Øvre Eiker.

Stiftelsen mottok 2080 søknader innen fristen 1. februar. 37 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 2,5 millioner kroner, forteller stiftelsen i en pressemelding.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til blant annet etablering av lekeplasser og aktivitetsanlegg, utbedring av grendehus og klubbhus, instrumenter, utlånsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Opprettholder aktivitetsnivået tross usikre inntekter

– Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Midlene fra stiftelsen bidrar til å støtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

LES OGSÅ:
Kommuner vil ta imot flyktninger - Øvre Eiker er blant disse

– Derfor har stiftelsen lagt vekt på å opprettholde sitt aktivitetsnivå, til tross for at det nå er usikkert om vi mottar utbytte fra DNB i 2020. Selv uten den forventede inntekten, har styret valgt å gjøre en rekordstor tildeling for en lokal søknadsrunde, fremholder han.

Følgende fem tiltak i Øvre Eiker ble tildelt midler fra stiftelsen ved denne tildelingen, som hadde søknadsfrist 1. februar 2020:

FAU, Vestfossen barneskole: kr 200 000,- til utstyr til skolens miljørom
Kopperud vel: kr 35 ooo,- til lekeapparater
Østsiden vel: kr 19 000,- til skilt til grendehus
Øvre Eiker kommune: kr 200 000,- til utstilling med arkeologiske funn fra nærområdet
Øvre Eiker kommune, seksjon kultur og livskraft: kr 60 000,- til Motown-prosjekt for ungdom.

«Utstilling av arkeologiske funn fra nærområdet»

Et av tiltakene som trolig vil vekke særlig interesse er det trolig Øvre Eiker kommune som står for. Nemlig «utstilling med arkeologiske funn fra nærområdet», et prosjekt som ble tildelt hele 200 000 kroner denne gangen.

Hoen-skatten

Av funn som nok bør finne sin plass i nettopp en slik utstilling er trolig Hoen-skatten, som ble funnet på gården Hoen i 1834. Men 2,5 kilo gull vil neppe bli å finne på en slik utstilling. Så her er det mer trolig at kopier vil bli å finne lokalt, mens selve skatten vil forbli på Kulturhistorisk museum i Oslo.

LES OGSÅ:
- Forlenget saksbehandlingstid for byggesøknader

Øks og steinalderboplass på Fiskum

En kopi av Fiskumøksa kom tilbake til Fiskum i 2012 og blir her beundret av arkeolog Bernt-Egil Tafjord. Originalen befinner seg i oldsaksamlingen ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

I tillegg har det blitt gjort flere funn i Øvre Eiker som bør være av interesse for en slik utstilling. Blant disse kan nevnes funnet av Fiskumøksa i Fiskumvannet i slutten av 1700-tallet, samt noe som er av interesse langt ut over kommunen. Nemlig funnet i 2009 av flere gjenstander som bærer bud om at det var en steinalderboplass i Prestegårdsskogen på Fiskum for omkring 10 000 år siden.

Og sist, men ikke minst er det også verd å nevne utgravingene på åkerområdet på Sem ved Eiker næringspark, hvor flere interessante funn har blitt gjort.

Nye muligheter fremover

Stiftelsen har flere søknadsordninger tilgjengelig. Første søknadsfrist er allerede 15. mai.

Mer informasjon om Sparebankstiftelsens støtteordninger finner du her…>

OM SPAREBANKSTIFTELSEN DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

LES OGSÅ:
Første koronadødsfall i Øvre Eiker - ordføreren ber folk huske at pandemien ikke er over

Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området. Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere.

Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål. «Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon.

Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Kilde: Sparebankstiftelsen DNB