Om det ikke blir 90 km/t-fartsgrense på hele den nye E134, så blir i hvert fall alt bedre enn dagens smale veistrekninger med fartshumper og 40-km/t, som du blant annet finner i Sexes gate på vestsiden av Lågen.

Forskjellen blir himmelvid for gjennomgangstrafikken når ny E134 etter planen blir åpnet høsten 2019. Gjennomgangstrafikk blir da heller ikke en særlig presis betegnelse, da trafikken vil gå utenfor selve byen. Tablået her viser kontrasten Fra 40 km/t gjennom Sexes gate, til 90 km/t over Damåsen. foto: GOOGLE STREET VIEW og MORTEN WOLD

Vedirektoratet har nemlig fattet endelig vedtak om fartsgrenser for den nye E134 fra damåsen til Saggrenda, som etter planen åpner høsten 2019.

Vil variere mellom 70- og 90 km/t

På strekningen vil fartsgrensene variere mellom 70- og 90 km/t, ved at det i blant annet Kongsbergtunnellen inn mot Tislegård vil bli skiltet 80 km/t. På Europaveien gjennom de mest sentrale delene av Kongsberg blir imidlertid fartsgrensen skiltet til 70 km/t. Noe som uansett er lysår fra de fartsgrensene – og kjøreforhold – som blant annet har blitt gjennomgansgstrafikken mellom Drammen og Notodden til del i en årrekke.

90 KM/T OVER DAMÅSEN
Nær femten kilometer ny E134 får 90 km/t. Her representert ved den nye strekningen over Damåsen.
Foto: MORTEN WOLD

E134 nå og i fremtiden

E134 er korteste veg mellom Drammen og Haugesund. I tillegg er den en viktig ferdselsåre mot Numedal.

LES OGSÅ:
Samferdselsministeren åpnet en oppgradert- og en ny E134

Vegvesenet tar absolutt ikke munnen for full, når det hevder at dagens E134 mellom Damåsen og Saggrenda ikke har en tilfredsstillende vegstandard med hensyn til kurvatur og vegbredde. Vegen går i dag gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er i tillegg den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.