Prøveresultater fra en selvdød elg funnet i Sigdal viser at dyret hadde skrantesjuke (CWD – Chronic Wasting Disease). Dette er det sjette tilfelle av skrantesjuke hos elg i Norge.

De fem første har vært av typen atypisk skrantesjuke som blir ansett ikke å smitte. Det var elgjegere som kom tilfeldig over det døde dyret og som meldte fra til viltforvalter i kommunen, forteller Mattilsynet i en pressemelding.

Testes av Veterinærinstituttet

Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing og det ga utslag på skrantesjuke. Hos dyr med atypisk skrantesjuke finner vi ikke smittestoff i lymfeknutene og det ble det heller ikke gjort i hodelymfeknutene fra denne elgen.

Mattilsynet sender nå resten av dyret inn til Veterinærinstituttet for videre testing.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 94.000 hjortedyr testet for skrantesjuke.

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr om å melde fra til Mattilsynet.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella.

Atypisk skrantesjuke er fra før blitt funnet på fem elger; tre i Selbu, en i Lierne og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.

Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets sider.