Formannskapet i Kongsberg kommune har valgt å ettergi skjenkegebyret for alle kommunens skjenkesteder i 2020 og 2021.

Enstemmig vedtatt

Formannskapet fikk forelagt saken fra administrasjonen i kommunen på møtet sist onsdag som rådmannens innstilling, og ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:

«Kongsberg kommune ettergir Skjenkegebyr for årene 2020 og 2021. Inntektstapet dette medføres dekkes av ubundet disposisjonsfond.»

Vanskelig situasjon for bransjen

Av saksfremlegget fremgår det at bakgrunnen for forslaget – og det endelige vedtaket – er den vanskelige situasjonen serveringsbransjen er inne i, med nedstengninger som har ført til permitteringer og store inntektstap for bransjen.

Rådmann Wenche N. Grinderud.
Foto: KONGSBERG KOMMUNE

De fleste skjenkestedene i Kongsberg kommune ender ifølge rådmannen på minimumsnivå, og i 2021 vil naturligvis dette gjelde nesten alle virksomheter. Dette utgjør kr 5400,- for den enkelte bedrift pr år.

De som ligger over minstenivå har et skjenkegebyr på mellom kr. 16.000,- og kr. 30.000,- ved normalår.

35 skjenkesteder i kommunen

I Kongsberg kommune er det i dag 35 skjenkebevilgninger, noe som vil utgjøre ca kr. 200.000,- i gebyr for 2021 slik situasjonen er så langt i år kan rådmannen fortelle.

LES OGSÅ:
Nå kan du ta koronavaksine hos Apotek 1

Rådmannen viste videre til at serveringsbransjen står i en krevende og uoversiktlig situasjon, og Kongsberg kommune må derfor prøve å bidra der den kan.

– Alt hjelper

– Å ettergi skjenkegebyret er ikke et stort bidrag i kroner og øre for den enkelte bedrift, men alt hjelper, og dette er et tiltak kommunen står fritt til å gjøre. Dette er også gjort i flere norske kommuner, viser hun til.

– Videre heter det at dialog med bransjen om hva Kongsberg kommune kan bidra med for å lette den krevende fasen de er i, er dette vist til som et konkret tiltak kommunen kan bidra med.

Et enkeltbidrag

– Dette er et enkeltbidrag og påfører derfor ikke kommunen varige driftskonsekvenser. Et bidrag som dette kan derfor dekkes av ubundet driftsfond. Rådmannen har undersøkt og vurdert om dette kan skape presedens og om det er flere bransjer det lignende bortfall av en avgift kan hjelpe inn i pandemisituasjonen, står det å lese videre.

LES OGSÅ:
Nordren AS overtar avfallshentingen i Kongsberg kommune

Utfallet av voteringen i formannskapet ble at rådmann Wenche N. Grinderuds anbefaling om å ettergi skjenkegebyret for foregående- og inneværende år ble enstemmig vedtatt.

2021-04060