Skatepark trolig snart på plass i Skotselv

Prosjektet avhenger i siste instans av hva kommunestyret vedtar i sitt møte 19. juni.• publisert
• oppdatert
- annonse -

Deler av finansieringen er allerede på plass, og Skotselv skole er positiv til å gi plass til en skatepark på sitt område. Så nå gjenstår bare at kommunens politikere gir sitt samtykke til blant annet å delfinansiere skateparken.

Det er Bakke idrettsforening som sammen med den nyopprettede Skotselv Rulleklubb og grendeutvalget har gått i bresjen for en slik lenge etterlengtet skatepark i betong i Skotselv.

130 unge er spurt

At den er etterlengtet fremgår av en spørreundersøkelse blant 130 unge på stedet, som med all mulig tydelighet viser at det både er et stort behov- og et ønske blant de unge i nærområdet for et slikt fritidstilbud.

LES OGSÅ DETTE:
Det blir 17. mai i Vestfossen i år også - bare annerledes

Har skateboard – mangler tilbud

I en pressemelding fra Øvre Eiker kommune fremgår det blant annet at hele 72 % av de spurte barna og ungdommene har utstyr som rulleskøyter, skateboard, sparkesykkel og BMX, men mangler et egnet sted i nærområdet til å bruke dette.

– Stor samfunnsnytte

– Prosjektet har en høy grad av samfunnsnytte, i tillegg til at et slikt anlegg vil øke aktivitetsnivået for barn og unge, er blant de uttalelsene kommunedirektøren (tidl. rådmannen, red.anm.) legger til grunn for å anbefale søknaden.

Hun legger samtidig til at ungdom i dag må reise til Hokksund for å finne et slikt tilbud som det nå er planer om å etablere i Skotselv.

LES OGSÅ DETTE:
Hellik Teigen er død

Så langt har initiativtagerne skaffet tilveie en egenkapital på 410 000 kroner. De søker nå om et tilskudd og et rentefritt lån for å få det hele på plass.

Trenger investeringstilskudd på 300 000

Forutsetningen for at det skal skje er at kommunen bidrar med et rentefritt lån på 575 000, i tillegg til at kommunestyret innvilger initiativtagerne et investeringstilskudd på 300 000 kroner, når de samles 19. juni.

Det rentefrie lånet er i følge søknadspapirene tenkt tilbakebetalt så snart momskompensasjon og spillemidler blir utbetalt. Dette vil normalt skje så snart prosjektet er ferdig, og skateparken er på plass – på den 600 kvadratmeter store tomta som er avsatt til formålet mellom Skotselv skole og kulturhuset.

LES OGSÅ DETTE:
Vestfossen: Sjekket kontoen - fant ut at hun var lottomillionær

Formannskapet har allerede sagt ja

Formannskapet støttet enstemmig søknaden da saken var oppe til behandling onsdag 5. juni, men det er kommunestyret som i siste instans kan vedta saken endelig i sitt møte 19. juni. Ungdomsrådet og idrettsrådet støtter for øvrig også opp om søknaden.

- annonse -