Deler av finansieringen er allerede på plass, og Skotselv skole er positiv til å gi plass til en skatepark på sitt område. Så nå gjenstår bare at kommunens politikere gir sitt samtykke til blant annet å delfinansiere skateparken.

Det er Bakke idrettsforening som sammen med den nyopprettede Skotselv Rulleklubb og grendeutvalget har gått i bresjen for en slik lenge etterlengtet skatepark i betong i Skotselv.

130 unge er spurt

At den er etterlengtet fremgår av en spørreundersøkelse blant 130 unge på stedet, som med all mulig tydelighet viser at det både er et stort behov- og et ønske blant de unge i nærområdet for et slikt fritidstilbud.

Har skateboard – mangler tilbud

I en pressemelding fra Øvre Eiker kommune fremgår det blant annet at hele 72 % av de spurte barna og ungdommene har utstyr som rulleskøyter, skateboard, sparkesykkel og BMX, men mangler et egnet sted i nærområdet til å bruke dette.

– Stor samfunnsnytte

– Prosjektet har en høy grad av samfunnsnytte, i tillegg til at et slikt anlegg vil øke aktivitetsnivået for barn og unge, er blant de uttalelsene kommunedirektøren (tidl. rådmannen, red.anm.) legger til grunn for å anbefale søknaden.

LES OGSÅ:
SKOTSELV:
Fartskontroll på Verpsletta - 32 bilførere ble ilagt forenklet forelegg

Hun legger samtidig til at ungdom i dag må reise til Hokksund for å finne et slikt tilbud som det nå er planer om å etablere i Skotselv.

Så langt har initiativtagerne skaffet tilveie en egenkapital på 410 000 kroner. De søker nå om et tilskudd og et rentefritt lån for å få det hele på plass.

Trenger investeringstilskudd på 300 000

Forutsetningen for at det skal skje er at kommunen bidrar med et rentefritt lån på 575 000, i tillegg til at kommunestyret innvilger initiativtagerne et investeringstilskudd på 300 000 kroner, når de samles 19. juni.

Det rentefrie lånet er i følge søknadspapirene tenkt tilbakebetalt så snart momskompensasjon og spillemidler blir utbetalt. Dette vil normalt skje så snart prosjektet er ferdig, og skateparken er på plass – på den 600 kvadratmeter store tomta som er avsatt til formålet mellom Skotselv skole og kulturhuset.

Formannskapet har allerede sagt ja

Formannskapet støttet enstemmig søknaden da saken var oppe til behandling onsdag 5. juni, men det er kommunestyret som i siste instans kan vedta saken endelig i sitt møte 19. juni. Ungdomsrådet og idrettsrådet støtter for øvrig også opp om søknaden.

LES OGSÅ:
ØVRE EIKER:
Innbruddsraid og biltyveri - to menn pågrepet så langt