Siste nytt om vaksinering – i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker

MERK: Klikk “F5” eller “oppdater” for å være sikker på at du leser siste oppdatering på siden.• publisert
• oppdatert

Her vil du finne informasjon om vaksine og vaksinering med oppdatert informasjon fra Drammen-, Kongsberg-, Modum- og Øvre Eiker kommune, hentet fra de respektive kommunenes nettsider.

VAKSINESERTIFIKAT

Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert (slik som for gulfebervaksinasjon). Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det skal innføres i Norge. I så fall vil FHI komme tilbake med informasjon om hvordan sertifikatene skal utstedes, og hvilke rettigheter de gir.

1. Vaksinering i Drammen kommune

Tårnbygningene og Bragernes kirke.
Foto; KNUT ARNE GJERTSEN
Totalt 596 personer er vaksinert med 1. dose i Drammen kommunen
ifølge tall innhentet fra Folkehelseinstituttet 15. januar 2021.

Informasjon sist oppdatert fredag 8. januar 2021:

Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Tilhører du en slik gruppe vil du bli kontaktet via brev når det er din gruppes tur til å få tilbud om vaksine. Du vil da bli bedt om å svare om du ønsker vaksine eller ikke.

Registrering til vaksinekø

Drammen kommune ber om at innbyggere som er blitt kontaktet av kommunen om koronavaksinering skal registrere informasjon om de ønsker vaksine. I tillegg bes de som kontaktes om å legge inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen.

 • Kommunen ber om registrering for å kunne planlegge bedre og handle raskere når vaksinen er på plass.

Vaksineringen skjer i en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Nå er det innbyggere over 75 år som bes om å registrere om de ønsker vaksine eller ikke.

Alle over 75 år

Registreringen er nå åpen for:

 • Innbyggere født før 31.12.1945 og som er folkeregistrerte eller oppholder seg i Drammen kommune

Innbyggere under 75 år har foreløpig ikke mulighet til å sette seg i vaksinekø. Følg med på nettsiden for nærmere info om når vi åpner for registrering av innbyggere under 75 år.

Alle i Drammen kommune over 75 år oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Dersom du endrer ditt ønske om vaksine kan du sende inn skjemaet på nytt.

 • Vi gjør oppmerksom på at det bare er personer over 74 år og folkeregistrert i Drammen kommune som bes om å registrere seg

Hjemmeboende

Det er satt opp en rekkefølge for vaksinering, ut fra risiko knyttet til sykdom. Innbyggere blir derfor kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine i tur og orden.

Kommunen har tidligere sendt brev til alle innbyggere over 65 år med generell informasjon om vaksinetilbudet.

8. januar sender kommunen brev til den første risikogruppe med oppfordring til å sette seg i vaksinekø. Brevet sendes til alle innbyggere over 75 år.

Når de som ønsker vaksine har registrert seg, blir de varslet på SMS når det åpnes for timebestilling for vaksinasjon. Har du oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Drammen kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon.

Vaksinering – trinn for trinn

Gangen i vaksinasjon i Drammen kommune.

 1. Motta brev om registrering
 2. Registrer deg på nett (evt telefon) om du ønsker vaksine eller ikke
 3. Motta SMS om timebestilling
 4. Bestille time for vaksinering
 5. Vaksinering (to ganger)

Sykehjem

Drammen kommune mottok de første vaksinene den første uka i januar 2021. Kommunen startet med vaksinasjon av beboere i sykehjem umiddelbart.

Vaksinasjonslokaler

Vaksinasjon vil foregå i Drammenshallen, den gamle gymsalen på Fjell skole, Ebbestadhallen og Samfunnshuset i Mjøndalen.

 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis

Prioriterte grupper

Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av grupper. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Du vil finne mer informasjon på Drammen kommunes nettsider.

 

2. Vaksinering i Kongsberg kommune

Myntbrua krysser Numedalslågen.
Foto: KNUT ARNE GJERTSEN
Totalt 164 personer er vaksinert med 1. dose i Kongsberg kommunen
ifølge tall innhentet fra Folkehelseinstituttet 15. januar 2021.

Informasjon sist oppdatert torsdag 14. januar 2021:

Alle over 65 år vil få et brev fra kommunen med informasjon om vaksinering og om hvordan oppdatere kontaktinformasjonen sin, se link lenger ned. Dette kan gjøres av alle nå.

Kongsberg mottar de første vaksinedosene i uke 1, 2021

De som bor på sykehjem og de aller eldste får tilbud først.

Målet med koronavaksine er å beskytte liv og helse.

Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, dette er prioriteringen:

 1. Beboere på sykehjem
 2. Personer over 65 år, hvor de eldste prioriteres først (over 85 år,75- 84 år, (65- 74 år)
 3. Personer i alderen 18-64 år som har en eller flere sykdommer som gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus

Du blir kontaktet.

Du blir kontaktet når du det er din tur, for å få time til vaksinasjon.

For å kontakte deg, må kommunen ha oppdatert kontaktinformasjon.
Legg inn mobiltelefonnummer og en e- postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon Få hjelp til dette, om du har behov for det.

Vaksinering vil foregå på:
Sykehjem, omsorgsboliger, omsorgsbaser og distrikt.
HIBU- det gamle høyskolebygget på Raumyr, Frogsvei 41

For spørsmål som gjelder vaksinasjon
Ta kontakt på telefon 32 86 68 03.
Dette nummeret blir betjent når vaksinasjonen starter.

For mer informasjon:
Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/kvp
Helsenorge nettsider: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Du vil finne mer informasjon på Kongsberg kommunes nettsider.

 

3. Vaksinering i Modum kommune

Glasshytten ved Blaafarveværket.
Foto: SINDRE SKREDE
Totalt 90 personer er vaksinert med 1. dose i Modum kommunen
ifølge tall innhentet fra Folkehelseinstituttet 15. januar 2021.

Informasjon sist oppdatert torsdag 15. januar 2021

Modum kommune har ansvar for at innbyggere over 18 år blir vaksinert mot korona.
Vi har planlagt mye. Fordi vi er avhengige av vaksinelevaranser fra myndighetene, er det per nå umulig å tidfeste når nettopp du kan få din vaksine.

Alle innbyggere vil få beskjed hvor og når de skal møte for å få sin vaksine.
Ikke ring fastlege for dette.

Beboere på institusjoner og bo- og dagsentra vil i stor grad bli vaksinert på disse stedene.

Hoppsenteret vil brukes hvis mange skal vaksineres samtidig (hvis vi får utdelt mange vaksiner). Hvis vi kun får et fåtall vaksiner kan vi bruke mindre lokaler.

Du får beskjed om hvor og når du skal møte når det er din tur til å få vaksinen.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå (lagt inn 12, januar) :

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det.
Du kan derfor forholde deg rolig inntil du får beskjed.

Prioriteringsrekkefølgen er dynamisk og kan endre seg underveis, blant annet på grunn av mer smitte i samfunnet.

Du vil finne mer informasjon på Modum kommunes nettsider.

 

4. Vaksinering i Øvre Eiker kommune

Hokksund stasjon.
Foto: TRYGVE FLATHEN
Totalt 112 personer er vaksinert med 1. dose i Øvre Eiker kommunen
ifølge tall innhentet fra Folkehelseinstituttet 15. januar 2021.

Informasjon sist oppdatert torsdag 14. januar 2021:

Øvre Eiker kommune startet med lokal vaksinasjon 7. januar. Nasjonale myndigheter har bestemt hvilke grupper som skal vaksineres først.
Kommunen tar kontakt med personer i de høyest prioriterte gruppene. For de andre risikogruppene kommer det oppdatert informasjon på kommunenes hjemmeside etter hvert som vi får levert flere vaksinedoser utover i januar og februar.
 

Vi oppfordrer alle innbyggere til å registrere deg for for om de ønsker å ta vaksinen eller ikke.

Dersom du har registrert at du ønsker å bli vaksinert, vil du etter hvert motta tilbud om dette. Du trenger ikke å kontakte kommunen for å bestille vaksinering på noen annen måte.

Vi oppfordrer alle innbyggere over 18 år til å registrere seg i vår digitale løsning for vaksinering uavhengig av om du ønsker vaksinen eller ikke. Registrer deg gjerne også om du er i en prioritert gruppe over 65 år. Vi ønsker at alle over 75 år registrerer seg før 1. februar 2021.

Klikk på linken under for å gå til registreringen. Du trenger BankID kodebrikke eller BankID på mobil.

(Obs! Når du har registrert deg ferdig, ikke klikk deg videre i systemet. Da kommet du til appen hvor det er mulig å kjøpe tjenester. Dette er ikke en del av registreringen, og ikke nødvendig.)

Trenger du hjelp med registreringen?

Trenger du hjelp med registreringen, ring vår vaksinetelefon på tlf. 906 83 432. Du kan også be en pårørende registrere deg for deg. Den som skal hjelpe deg, må logge seg inn med BankID eller kodebrikke, og deretter legge inn relevante opplysninger om deg. Dersom du har registrert at du ønsker tilbud om vaksinen, bruker vi telefonnummeret som er registrert på deg til informasjon om den videre vaksinasjonsprosessen. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til den som kan informere deg om time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.

Hva skjer når jeg har registrert meg?

Når du har registrert deg, mottar du en tekstmelding til telefonnummeret du registrerte, med en bekreftelse på registreringen. Det vil ta tid å få time for vaksinering om du har takket ja, og på grunn av kort holdbarhet for vaksinen, kan innkalling også skje på kort varsel. Du vil senere få en ny tekstmelding med tilbud om vaksinasjon, dersom du har takket ja til dette.

Tekstmeldingen inneholder en lenke til et timebestillingssystem, som du må klikke på å bestille tidspunkt for din første vaksinasjonsdose. Vaksinen består av to doser som må settes med et bestemt antall ukers mellomrom. Når du har bestilt time til den første vaksinasjonsdosen, vil det automatisk opprettes en ny timeavtale til deg for den andre dosen.

Du vil finne mer informasjon på Øvre Eiker kommunes nettsider.

 

2021-01029

 

LES OGSÅ DETTE:
Kongsberg interkommunale legevakt flytter koronateststasjonen til Kongsberghallen