Både Høyre og Arbeiderpartiet måtte nærmest se seg «slått ned i støvlene» av Senterpartiets elleve nye kommunestyrerepresentanter for de kommende fire år, da stemmene for Øvre Eiker var ferdig talt opp klokken 00.45 i natt.

Høyre og Arbeiderpartiet – valgets tapere

Mens både Høyre og Arbeiderpartiet samlet må si farvel til mange representanter når det nye kommunestyret finner sine plasser i Øvre Eiker rådhus – hele ti for å være nøyaktig – seiler Senterpartiet opp som en klar valgvinner med hele elleve plasser i det nye kommunestyret.

Hele syv av disse er nye, og alle er kapret fra valgets to store tapere.

Forhåndsstemmene – en indikasjon

Selv om tellingen av forhåndsstemmene, som ble offentliggjort i det valgklokalene stengte klokken 21.00 på mandag, ga en indikasjon på hva som ville komme, var det først når det endelige resultatet forelå at det kom for dagen en ny hverdag for kommunens politiske ledelse, med en betydelig styrket gruppe fra Senterpartiet som vil kreve sine plasser i kommunestyresalen i de kommende fire år.

Knut Kvale (Sp) ny ordfører

Alt tyder nemlig nå på at Senterpartiets Knut Kvale vil være mannen som svinger ordførerklubba i rådhuset i Hokksund i de kommende fire år. Etter at Høyre, først ved Anders Werp og siden ved Ann Sire Fjerdingstad, har styrt kommunestyrets møter siden 1999.

Senterpartiets ordførerkandidat, og nå trolig Øvre Eikers nye ordfører, Knut Kvale. Foto: PRIVAT

Ved roret også i 1995

Før den tid, fra 1995 til 1999,  var det imidlertid Senterpartiets Magne Ødegård som satt ved roret. Så nå er status for den politiske ledelsen med andre ord mye lik det den var for tyve år siden.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker: Se hvilke eiendommer som skiftet eier i oktober

Valgspråk og velgerflukt

Om Senterpartiets valgspråk «Nær folk – i hele Norge» åpenbart har nådd frem til velgerne i Øvre Eiker i alminnelighet og velgerne på Fiskum i særdeleshet, Har åpenbart ikke Høyres «Vi vil gjøre Øvre Eiker enda bedre» hatt samme appell blant kommunens innbyggere, siden partiet tapte hele seks av sine femten mandater ved gårsdagens valg.

Ei heller Arbeiderpartiets «Vi jobber for deg» var nok til å tenne like mange velgere som i 2015. Da sanket partiet nemlig nok stemmer til å få tolv mandater, mot kun åtte ved mandagens valg.

Størst valgskred på Fiskum

Det klart største valgskredet for Senterpartiet i Øvre Eiker skjedde på Darbu bibliotek på Fiskum, hvor hele 65,4 % av velgerne hadde møtt frem for å avgi sin stemme. Noe som er den høyeste valgdeltagelsen i kommunen, og langt over hva som har vært gjenomsnittlig valgdeltagelse ved kommunevalg på landsbasis på flere tiår.

På Fiskum la i tillegg hele 43,9 % av velgerne som sognet til Fiskum Senterpartiets stemmeseddel i urnen på Darbu bibliotek. Høyre og Arbeiderpartiet måtte på sin side ta til takke med en oppslutning på henholdsvis 18,4- og 16,5 % av alle stemmeberettigede samme sted.

Her må vi for ordens skyld legge til at valgkretsen bare har 988 stemmeberettigede, slik at få velgere kan gjøre stort utslag i prosent.

LES OGSÅ:
Fiskum: Stanset etter å ha kjørt i 78 km/t foran Darbu skole

Vestfossen både rød og grønn

ØVRE EIKER
Stemmesedler fordelt på partier i kommunen under ett.
Grafikk: VALGDIREKTORATET

I motsatt ende av skalaen finner vi Vestfossen. Hvor bare litt over to av fire velgere – eller mer nøyaktig 56,3 % av velgerne – valgte å gjøre sin borgerplikt.

Her ble likevel Senterpartiet valgets ubestridte vinner med hele 30,7 % av stemmene fra de stemmeberettigede, mens Høyre og Arbeiderpartiet også her måtte ta til takke med hehholdsvis 23,1- og 21,5 % av de 3415 stemmeberettigedes stemmer.

Vestfossen befester seg imidlertid fremdeles som en «rød bastion», siden SV her hadde støtte fra hele 5,7 % av alle stemmeberettigede, mens Rødt endte på 2,0 %.

Det er med andre ord mye som tyder på at det blir 1.mai-tog i Vestfossen, med mange trofaste deltagere, også i de kommende år.

Store svingninger i Hokksund og Ormåsen

Det var kun i valgkretsene Ormåsen og Hokksund, som har henholdsvis 1009 og 5385 stemmeberettigede, som ga en stor del av sine stemmer til Høyre fremfor Senterpartiet.

På Ormåsen var det nemlig en overvekt av de stemmeberettigede som åpenbart ønsket Høyres Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen ved roret fremfor Senterpartiets Knut Kvale. Noe som ga seg utslag i hele 30,5 % av stemmer til Høyre, mens Senterpartiet her måtte nøye seg med 21,0%. Det dårligste resultatet for Senterpartiet i alle Øvre Eikers valgkretser.

I Hokksund derimot var det nærmest «dødt løp» mellom Senterpartiet og Høyre, med førstnevnte som en hårfin vinner med 26,7 %. Dog bare 0,1 % foran Høyres 26,6.

ØVRE EIKER
Stemmeberettigede i kommunen under ett, fordelt på partier ved dette- og tidligere valg.
Grafikk: VALGDIREKTORATET

 

For en kontinuerlig oppdatering av valgesultater, gå inn på valgresultat.no…>

LES OGSÅ:
Ap-veteran Ragnar Christiansen fra Solbergelva er død

 

OM KOMMUNESTYREVALGET
Stemmeberettigede
Totalt antall personer som har stemmerett i det aktuelle valget i kommunen eller fylkeskommunen.

Hittil opptalte stemmesedler
Totalt antall godkjente stemmesedler som er opptalt til nå i tellingen. Stemmesedler som er angitt som «tvilsomme» under opptellingen inkluderes ikke før de eventuelt godkjennes av valgstyret. Tvilsomme stemmesedler som forkastes av valgstyret vises under punktet «forkastede stemmesedler».

Hvorav forhåndsstemmesedler
Antall godkjente stemmesedler avgitt på forhånd som er opptalt til nå i tellingen.

Fremmøteprosent
Andelen av de stemmeberettigede som har avgitt stemme ved det aktuelle valget.

For kommunestyrevalg er fremmøteprosent beregnet på grunnlag av det høyeste tallet av antall stemmegivninger og antall godkjente stemmesedler. For fylkestingsvalg er fremmøteprosent beregnet på grunnlag av antall godkjente stemmesedler.

Fremmøteprosenten er basert på de innrapporterte tallene fra kommunene. Inntil samtlige kommuner har ferdigstilt valgoppgjøret og rapportert er fremmøteprosenten foreløpig.

Blanke stemmesedler
Antall blanke stemmesedler avgitt i det aktuelle valget. Det vil si at velgeren ikke har stemt på noen av partiene/gruppene som stiller liste i det aktuelle valget, men har avlagt en blank stemme.

Forkastede stemmesedler
Antall stemmesedler som ved opptellingen har blitt forkastet som ugyldige. Stemmeseddelen skal forkastes dersom den mangler stempel; det ikke fremgår hvilket valg seddelen er avgitt til; det ikke fremkommer hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på eller dersom partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen.

Kilde: Valgdirektoratet