Til turistsesongen 2021 skal seks nye turistvegprosjekter være fullført – fra Jæren i sør til Varanger i nord. Ytterligere fire prosjekter under bygging vil stå klare til sommersesongen 2022.

18 kjøreruter gjennom Norsk natur

Statens vegvesens satsing på turistveier har fått navnet «Nasjonale turistveger», eller på engelsk: «Norwegian Scenic Routes». Det dreier seg så langt om 18 kjøreruter gjennom norsk natur der opplevelsen er ment å bli styrket med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst, som Nasjonale turistveger selv uttrykker det.

Etter sigende skal Nasjonale turistveger i 2023 fremstå som en helhetlig attraksjon etter 30 års utviklingsarbeid. Fra 2024 vil strekningene etter planen bli driftet, vedlikeholdt, fornyet og videreutviklet.

Mye av bakgrunnen for en slik turistveisatsing som Statens vegvesens her har gjort, har som mål å stimulere til økt næringsutvikling i distriktene, og hva er vel bedre enn en positiv kjøreopplevelse for å komme dit?

Prosjekter ferdige til turistsesongen 2021

Refsnesstranda.
Foto: FREDRIK FLØGSTAD

Refsnesstranda – Nasjonal turistveg Jæren

Det nye anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Hå kommune på Jæren og Statens vegvesen. I tillegg til servicebygg med toaletter og utedusj inneholder prosjektet en ny sirkelformet parkeringsplass for inntil 40 biler. Bygningen i aluminium er grå metallisk og reflekterer landskapet og himmelen på regnværsdager, men blir skinnende i sol. Fra toalettbygget er det lagt en svillesti ned til sanddynene. Tidligere har Statens vegvesen gjennom satsingen på Nasjonal turistveg Jæren bidratt i oppgraderinger av servicefasilitetene ved Borestranda, friluftshuset på Orre og Kvassheim fyr. Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter.

Ropeid.
Illustrasjon: KAP KONTOR FOR ARKITEKT OG PLAN AS

Ropeid – Nasjonal turistveg Ryfylke

Da nye Sandsfjord bru avløste fergen mellom Sand og Ropeid i 2015, ble det meste av fergeleiet på Ropeid liggende ubrukt og forlatt. Ideen bak den nye rasteplassen er å kombinere muligheten for å kunne raste ved fjorden, med en reparasjon av landskapet der den ødelagte sjølinjen blir «bandasjert» med betongmadrasser. Rasteplassen får spesialdesignede krakker, bord, lykter og lamper som er laget av materiale fra resirkulerte plastbåter fra Ryfylke. Sammen med servicebygget tegnet av Jensen og Skodvin arkitekter, og som ble åpnet i 2005, blir Ropeid nå et fullverdig turistvegstopp nede i vannkanten. Arkitekt: KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS.

LES OGSÅ:
E134 Mjøndalen - Hokksund ferdig fem måneder før planen
Oscarshaug.
Foto: FRID-JORUNN STABELL / STATENS VEGVESEN

Oscarshaug – Nasjonal turistveg Sognefjellet

Den snart 30 år gamle rasteplassen på Oscarshaug var moden for et løft. Framfor å bytte panel og tak på toalettbygget, er det heist og sveiset på plass en 16 tonn tung hette i stål over det eksisterende bygget som beskyttelse for vær og vind. Samtidig har toalettet fått sin tiltrengte fornying innvendig. Med stålkonstruksjonen har Statens vegvesen gitt ett av de viktigste stoppestedene langs Nasjonal turistveg Sognefjellet en helt ny identitet. Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.

Moskenes.
Foto: TONJE TJERNET / STATENS VEGVESEN

Moskenes – Nasjonal turistveg Lofoten

Moskenes fergeleie har stor trafikk og tidvis lang ventetid på neste avgang til Bodø. Nå har Statens vegvesen i regi av Nasjonale turistveger og med finansielt bidrag fra Nordland fylkeskommune tilført stedet et nytt servicebygg med venterom og fem toaletter inkludert et handikaptoalett. Anlegget er utført som en enkel paviljong med panoramautsikt mot innseilingen. Med det nye anlegget har denne innfallsporten til vestre Lofoten fått et stort estetisk løft. Arkitekt: Vardehaugen Arkitekter AS.

LES OGSÅ:
50 000 må fornye førerkoret før nyttår
Roni Horns kunstinstallasjon
Modell: JENSEN & SKODVIN

Roni Horns kunstinnstallasjon – Nasjonal turistveg Havøysund

Sommeren 2021 åpnes en ny attraksjon, som skal sette fiskeværet Havøysund på det internasjonale kunstkartet og sammen med Steilneset Minnested i Vardø styrke Finnmark som besøksmål. Verket er laget av den amerikanske kunstneren Roni Horn, som er kjent for sine monumentale skulpturer i glass. For vegen til Havøysund er temaet transparens og lys, med midnattssol, nordlys og vintermørke som særpreg.

Kunstverket er to glassobjekter som er omsluttet av et bygg som beskyttelse og er en del av helheten. Bygget er tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter. Kunstner: Roni Horn. Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.

Mortensnes / Ceavccageađgi.
Foto: HUGO FAGERMO / STATENS VEGVESEN

Mortensnes / Ceavccageađgi – Nasjonal turistveg Varanger

På Mortensnes i den indre delen av Varangerfjorden ligger ett av de rikeste og mest særpregede kulturminneområdene i Skandinavia. Området med sine boplasser, samiske offerplasser og graver fra en kontinuerlig bosetting i 10.000 år huser også et museum som drives av Varanger Samiske Museum. Her har Statens vegvesen i samarbeid med Nesseby kommune fornyet parkeringsplassen og adkomsten til museet, oppgradert kulturstier i landskapet og styrket informasjonen om området, blant annet med en skulptur som illustrerer landhevingen etter siste istid. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Asplan Viak.

 

Prosjekter klare til sommersesongen 2022

Hestad.
Illustrasjon: FORTUNEN ARKITEKTUR

Hestad – Nasjonal turistveg Gaularfjellet

Hestad kapell ligger naturskjønt til på en landtunge mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden. Den vesle, brunbarkede kirken og området rundt er fredet. Gjennom et spleiselag sørger Statens vegvesen og Sunnfjord kommune for at området tilføres et særpreget toalett, forbedret parkering, ny utsiktsrampe og fornyet rasteplass med informasjon. Stedet er tilpasset de årlige høst- og vårflommene. Arkitekt: Nils Mannsåker, Fortunen.

LES OGSÅ:
Samferdselsministeren ønsker strengere regulering av elsparkesykler
Espenes.
Illustrasjon: CODE ARKITEKTUR AS

Espenes – Nasjonal turistveg Hardanger

Et stopp på rasteplassen Espenes langs riksveg 13 i Hardanger ga i mange år både hvile og gode naturopplevelser for vegfarende mellom Odda og Kinsarvik. Etter gjennomføringa av rassikringsprosjektet Deildo stod plassen igjen som en stor grusflate. I dette mektige landskapet bygger nå Statens vegvesen et moderne turistveganlegg med god utsikt nordover Sørfjorden fra en plattform med tak i rustfritt stål. Under taket blir det både sitteplasser og et servicebygg med tre toaletter og et handicaptoalett. Parkeringsplassen rommer 14 biler og to busser. Arkitekt: Code arkitektur AS.

Tyrvefjøra.
Illustrasjon: ARKITEKT HELEN & HARD

Tyrvefjøra – Nasjonal turistveg Hardanger

I ei lita bukt utenfor Ålvik langs Hardangerfjorden skal rasteplassen Tyrvefjøra utstyres med et toalett ingen har sett maken til. Ved å bygge toalettet som en del av landskapet, ønsker arkitektene å understreke hva man kaller de intime og nesten hemmelige kvalitetene på plassen. Det spektakulære byggverket består av to separate toaletter under et stort tak som synes å sveve over landskapet. Som byggemateriale i toalettenes yttervegger benyttes trær med sine stammer og røtter. Arkitekt: Helen & Hard.

Flesefossen.
Illustrasjon: HAUGEN/ZOHAR ARKITEKTER

Flesefossen – Nasjonal turistveg Ryfylke

Langs riksveg 13 mellom Nesflaten og Røldal, der Flesefossen kommer ned fjellsiden, skal dagens rasteplass i Brattlandsdalen totalrenoveres. En plattform i betong skal bære en langsgående konstruksjon i stål og tre og by på rastemuligheter og utsikt til fossen. Det nye toalettet innlemmes i konstruksjonen. I prosjektet inngår også sittegrupper i terrenget og parkering for åtte personbiler og to busser. Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter.

2021-02058