Seks døde i septembertrafikken. Det er under halvparten sammenlignet med i fjor. Etter tredje kvartal har 97 omkommet på veiene i landet.

Dette er Statens vegvesens foreløpige ulykkestall forteller det i en pressemelding.

– Tragedier som berører familier, etterlatte og lokalsamfunn

–  Etter en tung vår og sommer med mange dødsulykker, er septembertallene mer som vi har sett dem de siste årene, sier Guro Ranes. Men seks døde menn og kvinner er tragedier som berører familier, etterlatte og lokalsamfunn. Det berører oss alle ekstra når det ene er et lite barn i starten av livet.

97 har omkommet på veiene så langt i år

Mens 13 omkom på norske veier i september i fjor, har 6 personer – tre menn og tre kvinner – mistet livet i samme måned i år.

Så langt i 2022 har 97 omkommet på veiene. Dette er 31 flere enn i de ni første månedene i 2021 og i samme tidsrom i 2020.

I 2019 hadde 75 mistet livet i trafikken etter tredje kvartal. Vi må tilbake til 2016 for å finne lignende tall som i år, da det var 111 som var omkommet ved utgangen av september.

LES OGSÅ:
Få trafikkdrepte i september - ingen på motorsykkel

Flest dødsfall i Viken – færrest i Oslo og Møre og Romsdal

De fleste trafikkdødsfallene har skjedd i Viken, der 20 har omkommet hittil i år. Dette må selvfølgelig sees i sammenheng med at Viken er stort, og rommer de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud som til sammen strekker seg fra svenskegrensen til Hardangervidda.

Videre har 13 omkommet i Vestfold og Telemark, mens det er 11 trafikkdrepte i Rogaland. Det var 10 dødsulykker i henholdsvis Innlandet og Nordland, og 8 i hvert av fylkene Vestland og Troms og Finnmark.

Trøndelag har 7 trafikkdrepte og Agder 6, mens i Møre og Romsdal og Oslo har 2 i hvert fylke mistet livet på veiene så langt i år.

Utforkjørings- og møteulykker dominerer som de alltid gjør, mens det er en fordobling i antall døde i ulykker i samme kjøreretning.

Høstferie i landet i oktober – kjør etter forholdene og husk bilbelte

Vegvesenet maner til forsiktighet i det vi går inn i høstferien mange steder i landet.

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og noen steder også frost og snø. Nå er det spesielt viktig å holde oppmerksomheten på veien. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, sier Guro Ranes.

LES OGSÅ:
Trygg trafikk: Store mørketall i politirapporterte ulykker

I flere år har Norge vært verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger.

HOVEDBILDET: Fra en møteulykke med dødelig utgang på E134 Meheie i 2013.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Trafikantene må ta ansvaret sitt på alvor

– Vi har satt oss høye mål, og i år blir vi ekstra utfordret etter en vår og sommer med høye ulykkestall. Vi ligger godt over de siste årene, og vi må tilbake til 2016 for å finne så mange trafikkdrepte, sier Ranes.

Hun lover at Statens vegvesen skal gjøre sitt beste for trafikksikkerheten ved å bidra til gode, sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også ta ansvaret sitt på alvor, sier hun, og ber oss holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og kjøre rusfritt.

Link til faktaark: Dødsulykker – 30. september 2022


EP2022-10001