Fugler er ekstra sårbare i hekketiden. Miljødirektoratets nye, digitale kart gjør det enkelt å se i hvilke verneområder det er forbudt å ferdes mens fuglene hekker.

Og skulle du tro det kun er Fiskumvannet naturreservat som har slike begrensninger i distriktet, så må du nok tro om igjen.

Kart over Fiskumvannet naturreservat.
Skjermdump: NATURBASE KART

Lokale naturreservat

Blant andre kjente steder i distriktet som har slike begrensninger, finner du naturreservatene Sandsbakken (Brekkeskåka), Kolbergtjernmyra (Kolbergtjern), Solbergfjellet og mange flere.

Kart over Kolbergtjernmyra naturreservat.
Skjermdump: NATURBASE KART

– Nå kan alle som ferdes i naturen, både til lands, til vann og i lufta, bidra til å ta hensyn til fuglelivet på en trygg og enkel måte. Sjekk kartet over ferdselsforbud, så får du enkelt oversikt over hvilke områder du skal styre unna, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En fullstendig oversikt vil du finne i dette kartet.

Fakta: Hva viser dette kartet?

 • Kartet viser hvor det er forbud mot all ferdsel og bruk av luftfartøy (fly og helikopter) i verneområder, og når disse forbudene gjelder.
 • De brune feltene viser ferdselsforbud. Klikk her for å kun se ferdselsforbudene i kartet.
 • Bruk av droner regnes ikke som luftfart, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.
 • I verneområder kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.
 • Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.
LES OGSÅ:
Hagefugltellingen førstkommende helg er vinterens høydepunkt for ornitologer

Les også: Forvaltning av vernet natur

Sårbar tid for mange fugler

Våren er høytid for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

– Våren er hekketid for fugler. Det er nå fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. Hvis fuglene forstyrres, kan egg bli tatt og unger bli forlatt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Spesielt sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene. En fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge, og for at de skal få ro og fred til å hekke, er det innført forbud mot å ferdes på steder hvor de er mest sårbare.

Se status for sjøfugl på miljøstatus.no

Så godt som alle ferdselsforbud er i verneområder, og det er disse som vises i kartet. De fleste ferdselsforbudene starter 15. april. I noen områder, for eksempel i deler av Hornøya og Reinøya naturreservat i Finnmark, startet forbudet allerede 1. mars. Også i kalvingsområder for villrein kan det være ferdselsforbud, slik som i Setesdal Vesthei landskapsvernområde.

LES OGSÅ:
Bli med på årets hagefugltelling - den tolvte i rekken

SNO intensiverer oppsyn

I tillegg til det nye kartet er verneområder med ferdselsforbud merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel.

Statens naturoppsyn gjør hyppige kontroller med ferdselsforbudet, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Spesielt i nærheten av tett befolkede steder og populære utfartsområder kan det hende du ser SNO-uniformen i tiden som kommer – det er her forstyrrelsene som oftest er størst.

Stort digitaliseringsprosjekt

Alle statsforvalterne har vært involvert i å utvikle og kvalitetssikre kartet. Dataene i kartet publiseres gjennom åpne karttjenester, så etter hvert vil man kunne finne kartet i flere kartverktøy.

– Statsforvalterne har i samarbeid med oss gjort en kjempejobb med å tolke svært mange verneforskrifter og å digitalisere detaljer om hvor grensene går, sier Hambro.

Fakta: Restriksjoner i verneområder

 • Norge har omtrent 3200 verneområder. Av disse har:
  • omtrent 600 ferdselsforbud i deler av året
  • omtrent 850 forbud mot lavtflyving
  • omtrent 2500 forbud mot start og landing med luftfartøy
 • Restriksjonene gjelder noen ganger kun deler av verneområdet.
 • I sjeldne tilfeller er det innført restriksjoner hele året, slik som en liten del av Nordre Øyeren naturreservat i Viken.
 • Brudd på ferdselsforbudet kan straffes med bøter.
LES OGSÅ:
Kommunen advarer badende mot blågrønnalger på Sundhaugen

2021-03071