Sankthans: – Ikke glem brannsikkerhet ved fyring av bål

Drammensregionens brannvesen kommer her med noen klare føringer om brannsikkerhet, for alle de som ønsker å tenne Sankthansbål.• publisert
• oppdatert
- annonse -

23. juni er det Sankthansaften, og tradisjonen tro er det mange som ønsker å fyre opp bål denne dagen. Men hva er egentlig reglene for bålbrenning på Sankthans?

Den som tenner opp er alltid ansvarlig

Det generelle bålforbudet sier at det er forbudt med bruk av åpen ild i utmark mellom 15. april og 15. september. Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda der den grenser til skog og annen utmark.

Du kan imidlertid fyre opp et Sankthansbål dersom det er åpenbart at det ikke kan medføre brann. Det skal være helt tydelig at det ikke medfører brannfare, for eksempel dersom bakken er svært fuktig, eller det ikke er materiale som kan ta fyr i nærheten av bålet.

LES OGSÅ DETTE:
Siste nytt - tirsdag 5. mai 2020

Husk at gnister kan fly langt, så dersom det blåser vil det ofte være uaktsomt å fyre opp bål.

Dersom bålbrenningen fører til brann er det den som har tent opp som er ansvarlig. Hvis du er usikker på om det er trygt å fyre opp bål bør du derfor la det være!

Hvor kan man tenne Sankthansbål?

Hvis du er nær kysten og eller ved vann, og det ikke grenser skog inntil bålplassen kan du tenne Sankthansbål søndag 23. juni. Det er veldig viktig at dette gjøres på en sikker og ansvarlig måte, slik at alle kan få en trygg og fin Sankthansfeiring!

LES OGSÅ DETTE:
Solbergelva: Brann i rekkehus - mann til sykehus med brannskader

Viktige ting å huske på dersom du skal fyre opp bål:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold,  og pass på vindretning da gnister kan sveve langt og antenne skogen.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede og tilstrekkelige slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
  • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.
LES OGSÅ DETTE:
Siste nytt - onsdag 6. mai 2020
- annonse -