Samferdselsministeren ønsker strengere regulering av elsparkesykler• publisert
• oppdatert
Det er ikke bare i Norge at elsparkesykler tvinger seg frem. Dette bildet er fra Tyskland. Foto: CHRISTIAN BUEITEMANN
- annonse -

– I utgangspunktet er små elektriske kjøretøyer som elsparkesykler et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer ved utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer som nå gjør seg gjeldende i de største byene våre forteller samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: TOR LIVIUS MIDTBØ / SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Stramme inn på parkering og bruk

– Jeg ber derfor nå Statens vegvesen utrede nærmere hvordan vi bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

I dag mandag 31, august ga derfor samferdselsministeren Statens vegvesen i oppdrag å utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter vegtrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker.

LES OGSÅ DETTE:
Samferdselsministeren åpnet en oppgradert- og en ny E134

Kommunene har reagert

– Det er behov for strengere regler for elsparkesykler. Både erfaringene så langt og innspill jeg har fått etter møter med både kommuner, interesseorganisasjoner og næringen selv tilsier dette, sier Hareide.

Utredningen skal blant annet omfatte:

  • Parkering og håndheving
  • Ruspåvirket kjøring
  • Bruk av fortau
  • Aldersgrense
  • Hjelmpåbud
  • Lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger
  • Effektiv håndheving av forbudet mot flere på et kjøretøy

– Jeg håper på gode innspill til hvordan vi kan redusere de negative konsekvensene vi har sett, og samtidig bevare de positive sidene ved denne typen mikromobilitet, sier Hareide.

Elsparkesykler finnes nå i de fleste europeiske land, som her i Romanias hovedstad Bucuresti. Foto: MIRCEA

Forskriftsendring kommer trolig våren 2021

Etter at Statens vegvesen har gjort sin utredning vil det bli gjennomført en alminnelig høring av de forslagene som fremmes. Målet er å ha nødvendige forskriftsendringer i trafikkreglene på plass til våren 2021.

LES OGSÅ DETTE:
Åtte tonns kunstverk fra Hokksund til Kongsberg