– At ulike kjøretøy kjører i veldig ulike hastigheter, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Blant annet kan det føre til farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Derfor ønsker vi å se på ulike tiltak for å få mest mulig lik fart på høyhastighetsveier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sendte denne uken ut en pressemelding om forslag til enkelte endringer i hastighetsreglene ved kjøring på motorvei og motortrafikkvei som er sendt ut på høring. Målet er å redusere fartsforskjeller mellom ulike kjøretøy kan samferdselsministeren fortelle.

Forslaget består av tre deler:

  1. Minimumskravet til konstruktive hastighet for å kunne kjøre på motorvei og motor­trafikkvei økes fra dagens 40 km/t, til 60 km/t. På den måten ønsker Statens vegvesen å få bort de mest saktegående traktorer og motorredskap heter det i høringsnotatet.
  2. Tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger uten bremser med en aktuell totalvekt på 300 kg eller mer, økes fra dagens 60 km/t, til 80 km/t.
  3. Tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger med bremser, eller uten bremser med aktuell totalvekt under 300 kg, økes fra 80 til 100 km/t.
LES OGSÅ:
Nå blir det lov med "amerikanske" bilskilt i Norge

Foreslår ordning etter dansk- og tysk modell

For å få rett til å kjøre med tilhenger i fart over 80 km/t, foreslås det etablert en egen ordning – Tempo 100-ordning – etter dansk/tysk modell, og med tilsvarende krav om blant annet teknisk godkjenning og periodisk kjøretøykontroll av tilhenger, og krav til trekkende bil og sammenkoblingen mellom bil og tilhenger.

Selve høringen finner du her.

2021-03016