– Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Inviterer til samarbeid

Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende for alle parter i arbeidet mot sosial dumping. Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik setter i gang arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
Foto: FRØYDIS TORNØE / SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Ønsker innspill til handlingsplan

Fredag møtte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet aktører i transportbransjen, fagorganisasjoner, næringslivet og etater i treparts bransjeprogram for transport. Her ble partene invitert til å komme med innspill til handlingsplanen.

– Transportsektoren er arbeidsplass for tusenvis av mennesker over hele landet. De skal oppleve trygghet på jobben.

Stoppe useriøse aktører

– Regjeringen vil stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier, og derfor vil vi utarbeide en særlig handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

LES OGSÅ:
Regjeringen innfører krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser
Transportbedriften Vlantana har sitt utspring i Litauen, og har ofte figurert i media som useriøse i sin forretningsdrift i bl.a. Norge.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Handlingsplanen vil omhandle tiltak innenfor:

  • Regelverk
  • Styrket tilsyn og kontroll
  • Informasjonstiltak og informasjonsutveksling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater
  • Rekruttering og kompetanseheving

– Vi vil se på alle deler av transportsektoren, og invitere relevante parter til å komme med innspill. Vi trenger gode innspill fra både partene i arbeidslivet og berørte myndigheter i arbeidet med å få på plass en handlingsplan som er treffsikker, konkret og forpliktende mot sosial dumping i transportsektoren, sier Nygård.

2022-EP01004