Under en samordnet politiaksjon fra Nore og Uvdal lensmannskontor og Kongsberg politistasjon, ble tre litauere onsdag formiddag pågrepet på Fossanåsen hotell i Rollag. De tre var da i ferd med å laste tre Teslaer som ifølge politiet trolig er stjålet, om bord på en litauisk-registrert semitrailer.

Politiet varslet av øyenvitner

Slik så det ut på stedet da politiet ankom, og pågrep de tre litauerne i ferd med å laste biler om bord i semitilhengeren.
Foto: PRIVAT / NEBELL REPORTASJE

Det var takket være et anonymt tips, at politiet klarte å avverge det som etter all sannsynlighet var planlagt som en transport av bilene ut av landet.

Leide garasjeanlegg

En av de tre har i lengre tid leid et garasjeanlegg i kjelleren på en av sidebygningene på Fossanåsen, og ingen av de som til daglig befinner seg på stedet hadde mistanke til at det sto stjålne biler i garasjene. Dette har trolig sammenheng med at de aktuelle bilene har blitt bragt til stedet i ly av mørket.

Trolig stjålet i Hamar

I følge opplysninger Eikerposten sitter inne med, ble det funnet flere løse kjennemerker i garasjen der bilene hadde stått. Deriblant et som tilhørere en Tesla hjemmehørende i Hamar. Mye tyder derfor på at en glad Tesla-eier på Hedmarken vil få en hyggelig telefon fra politiet om kort tid.

LES OGSÅ:
STEINBERG:
Østeuropeisk semitrailer med betongbil på planet fikk kjøreforbud av politiet
De tre litauerne oppbevarte de tre Teslaene i dette garasjeanlegget, som ligger underetasjen i en sidebygning til selve hotellet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Lastet inn på semitilhenger med vinsj

På hvilken måte de tre Teslaene har kommet i de tre litauernes besittelse er så langt ikke kjent. det er imidlertidet kjent faktum at slike biler normalt har elektroniske sperreanordninger for start, i tillegg til sporingsanordninger for gjenfinning av bilen. Dette er imidlertid noe som trolig vil komme frem under den videre etterforskningen. De tre bilene ble for øvrig vinsjet inn i semitilhengeren og ikke kjørt i følge vitner.

Semitraileren, med en litauisk registrert trekkvogn av typen Renault Magnum med en polsk tilhenger, har trolig stått på en rasteplass i Numedal i flere dager i påvente av at de kunne jobbe uhindret med opplastingen. Dette ble imidlertid forhindret takket være en rask politiinnsats. (Bilde fra mobilvideo)
>Foto: PRIVAT / NEBELL REPORTASJE

De tre vil i følge politioverbetjent Morten Ole Pedersen ved Kongsberg politistasjon bli fremstilt for varetektsfengsling i dag, i forbindelse med et fengslingsmøte i Drammen tingrett.

Representerer store verdier

De tre teslaene representerer en verdi på mellom 2- og 3,5 millioner kroner hvis man skal legge prisen som ny til grunn. Dette i følge opplysninger hentet fra Skatteetatens nybilpriser for de tre bilene som nå er beslaglagt.

Fossanåsen hotell befinner seg i enden av en blindvei ikke langt fra Numedalsvegen (rv 40) mellom Flesberg og Rollag.