– Rollag kommune imponerer meg. Dere har gjort et spesielt godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da han overrakte prisen «Årets trafikksikkerhetskommune 2020» til ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann.

Diplom og en million kroner

Prisen er Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris. Viken-kommunen får prisen, et diplom og en sjekk på en million kroner, for sitt mangeårige arbeid med å innarbeide trafikksikkerhet i alle deler av kommunen, forteller Viken fylkeskommune i en pressemelding.

-Kommunen har satt klare mål og ambisjoner, og har en god plan for hvordan oppnå disse. Jeg er imponert over at trafikksikkerhetsarbeidet er så godt kjent og etablert i kommunen, fortsatte statsråden, som kunne røpe at hans hjemkommune, Bømlo, var en av årets finalister.

– Liten kommune, imponerende arbeid

En annen som er imponert over trafikksikkerhetsarbeidet i Rollag, er fylkesordfører Roger Ryberg.

– Jeg er stolt av at kommunen får denne prisen. Trafikksikkerhet er en av de viktigste politiske sakene vi jobber med. Fra tidligere Buskerud fylke kjenner jeg til arbeidet som er gjort.

LES OGSÅ:
Trafikkulykke ved Langebru - trolig forårsaket av illebefinnende

Her har dyktige politikere jobbet hardt og systematisk med trafikksikkerhet i mange år, sa fylkesordføreren, og avsluttet med å takke for den spesielle overraskelsen fra Samferdselsdepartementet.

Fylkesordfører Roger Ryberg og ordfører i Rollag, Viel Jaren Heitmann.

Foto: BENTE ESPESETH

Rollag kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune i 2016, og re-godkjent i 2019. Kommunen var den andre kommunen i tidligere Buskerud fylke som ble godkjent, og den andre kommunen i det tidligere fylket som ble re-godkjent.

– Overveldet og stolt

-Det er overveldende når lille Rollag kommune blir satt på kartet på denne måten, sa en stolt ordfører. Hun trakk frem det målrettede arbeidet som er gjort i kommunen. Dette, sammen med flere større og mindre veiprosjekter på fylkesvei 40, som går gjennom kommunen, har gjort Rollag til en mer trafikksikker kommunen.

– Det er på dagen syv år siden vi hadde siste dødsulykke i trafikken, sa ordføreren.

SISTE DØDSULYKKE I ROLLAG
3. juli 2003 omkom den 19 år gamle Daniel André Hansen i en trafikkulykke, da bilen han førte kjørte utfor veien på rv 40 på Ulstad i Rollag.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Begrunnelsen for valg av Rollag kommune

I juryens begrunnelse heter det:
Kommunen har i en årrekke jobbet systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet. Kommunen ble godkjent som Trafikksikker kommune i 2016 og re-godkjent i 2019 for perioden 2020-22. Ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2019.

Planen er både målrettet og konkret. I forkant av regodkjenningen som Trafikksikker kommune, har kommunen evaluert trafikksikkerhetsplanen, samt gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Transportøkonomisk institutt og Trygg Trafikk.

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid har gjort de ansatte mer bevisste i trafikken
I forbindelse med re-godkjenningen av kommunen, gjennomførte Transportøkonomisk institutt (TØI) en kartlegging blant de som jobbet i kommunen.

Resultatet av kartleggingen er oppsiktsvekkende. Et stort flertall av de ansatte svarte at de, gjennom kommunens arbeid og fokus på trafikksikkerhet, har de blitt mer opptatt av temaet. Det har også påvirket deres adferd i trafikken.

Tidligere vinnere

Prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» er samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris. Det er Statens vegvesen som administrerer prisen, men det er fylkeskommunene som nominerer kandidater. I år fikk Vegvesenet inn syv forslag.

Tidligere vinnere av prisen er:
2012 – Nøtterøy i Vestfold
2013 – Austerheim og Lindås i Hordaland
2014 – Bodø i Nordland
2015 – Alta i Finnmark
2016 – Ski i Akershus
2017 – Kvinesdal i Vest Agder
2018 – Fredrikstad i Østfold
2019 – Nord-Aurdal i Oppland