Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet nå på lørdag. Det er en bragd av dem som har jobbet med å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker, skriver Revisorforeningen i en pressemelding.

Sammen med alle de andre tiltakene som er etablert og under etablering, vil dette være et godt bidrag til å få levedyktige bedrifter gjennom krisen, mener foreningen.

– Kort prosess fra søknad til utbetaling

– Ordningen er enkel å bruke og prosessen fra søknad til utbetaling er kort og ubyråkratisk. Om alt går etter planen, vil virksomheter som har måttet stenge etter pålegg fra staten, som er de som får søke først, ha penger på konto allerede i løpet av mandagen dersom de søker på lørdag. Det er mulig fordi søknads- og kontrollprosessen er automatisert, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Tillitsbasert ordning

Ordningen er i stor grad tillitsbasert. Ut over de automatiserte kontrollene som ligger i løsningen, er mye basert på etterkontroll.

LES OGSÅ:
Nå heter den Vaxzevria - vaksinen som var kjent under navnet Astrazeneca

– Selv om løsningen er enkel å bruke, er det en lang rekke forhold som må være forberedt før du søker. Det viktigste er at du har oversikt over de faste uunngåelige kostnadene og omsetningen for måneden du søker tilskudd for, i tillegg til omsetningen for samme måned i 2019. Det kan være en utfordring å gjøre dette riktig, sier Hanstad, som anbefaler de som søker å rådføre seg med sin revisor for ikke å trå feil.

Krever bekreftelse fra revisor

– Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. En slik bekreftelse skal også uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020, sier Hanstad.

– Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god ide å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon, før søknaden sendes.

– Det kan være en god investering, avslutter Hanstad.


 

LES OGSÅ:
Statens vegvesen: Slik påvirket pandemien veitrafikken i 2020