-1.5 C
Hokksund
torsdag, 30. mars 2023
Tipstelefon (også sms): 920 41 122
- ANNONSE -
Hjem Transport & kommunikasjon Regjeringen innfører krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser
Elektrisk akuttbil stasjonert på Bærum sykehus.
Arkivoto: BJØRN ERIK NEBELL

Regjeringen innfører krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser

- Utrykningskjøretøy, herunder politi, brannvesen og tolletatens kjøretøy er enn så lenge unntatt fra forskriften.

Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Foto: FREDRIK NAUMANN / FELIX FEATURES

Paris-avtalens klimamål

– Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

­- Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt en halv million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2030, sier Nygård.

Også Forsvaret har anskaffet elektriske personbiler. Her en Nissan Leaf på Sessvollmoen så tidlig som i 2014.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Bedre luftkvalitet

Flere nullutslippsbiler på veiene vil også få betydning for luftkvaliteten.

– I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil krav til nullutslipp bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy, sier Nygård.

LES OGSÅ:
I dag åpner Tesla nær 500 lynladere for andre merker

Unntak der transportbehovet ikke kan dekkes av nullutslippskjøretøy

For de fleste anskaffelser vil et nullutslippskjøretøy innebære lavere kostnader når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader. Det er imidlertid ikke mulig eller hensiktsmessig i alle tilfeller. Derfor vil det bli noen unntak fra kravene.

– Det er ikke alle transportbehov som kan dekkes av personbiler, lette varebiler og bybusser som bruker nullutslippsteknologi allerede fra i dag. Derfor har vi sikret oss gode unntaksmuligheter fra nullutslippskravet, slik at offentlig sektor kan dekke sitt transportbehov med den nye forskriften, sier Nygård.

Disse unntakene fra nullutslippskravet er:

  • Anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy, eksempelvis grunnet klimatiske forhold.
  • Der tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.
  • Ved bruk av biogass i bybusser.
Elektrisk akuttbil stasjonert på Bærum sykehus.
Arkivoto: BJØRN ERIK NEBELL

I tillegg er utrykningskjøretøy, herunder politi, brannvesen og tolletatens kjøretøy unntatt fra forskriftens virkeområde. Det samme gjelder NAVs anskaffelser av spesialtilpassede biler til personer med nedsatt funksjonsevne.

Taxibransjen er heller ikke berørt av forskriften.

LES OGSÅ:
Det skal bli enklere å av- og påregistrere sesongkjøretøy som veteranbiler og MC

2021-12006