Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon.

Overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med smitte og strenge myndighetstiltak knyttet til covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall for hestenæringen og en krevende likviditetssituasjon for Norsk Rikstoto.

Foreslår fritak fra totalisatoravgift

Regjeringen har derfor besluttet å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

– Ønsket er å redusere negative konsekvenser av Korona

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).
Foto: STORTINGET

– Jeg er opptatt av å hjelpe hestenæringen i denne vanskelige tiden. Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt kommer også hestenæringen til gode.

LES OGSÅ:
MJØNDALEN:
Politiet advarer om sort stasjonsvogn med falsk "smittesporingsteam"

Gjennom å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift i 2020, vil regjeringen ytterligere begrense de negative konsekvensene av den pågående corona-situasjonen for norsk hestesport, hestehold og hesteavl, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).