Avtalen om at DNB tilbyr banktjenester gjennom Postens salgsnett forlenges med to måneder frem til 1. september 2020. Banktjenestene skulle opprinnelig avvikles 30. juni.

Utsettes for å hjelpe de svakeste

Det har lenge vært klart at avtalen som har gjort det mulig å utføre dagligbanktjenester på postkontorer og i Post i Butikk skal avvikles. Når den nå forlenges, er det av hensyn til personer som vil få problemer med å få utført enkle banktjenester som kontaktuttak fra giro dersom de ikke kan gjøre dette på Posten forteller Posten Norge i en pressemelding.

DNB forteller på sin side at det i dag er det enkelte personer som av ulike årsaker ikke kan bli vanlig bankkunde og få konto. Disse mottar i dag ytelser fra det offentlige gjennom en utbetalingsblankett eller Giro Utbetaling.

Kirkens Bymisjon informerer

I hovedsak dreier dette seg om personer med tunge rus- og psykiske problemer forteller Vegard Fiskerstrand ved Kirkens Bymisjon til Journalen, nettavisa ved Oslo met, og han fortsetter:

LES OGSÅ:
Forsikringsbransjen frykter skadesjokk for båteiere etter en røff vinter

– Flere er bostedsløse eller bor i hospits. De har ikke tilgang på nettbanktjenester og bankkortet har de mistet for lenge siden. For å få nytt bankkort må de ha pass, men det har mange også mistet så mange ganger at de ikke vil få et nytt på en god stund.

Jobber med en alternativ løsning

Når avtalen med Posten nå forlenges med to måneder, er det for å sikre en god overgang for denne gruppen. Myndighetene og NAV arbeider med en alternativ løsning for Giro Utbetaling som skal være på plass innen 1. september.

Sluttfører dagens løsning 1. september

Alle banktjenester unntatt valutatjenester og giro-innbetaling blir videreført i Postens nett frem til 1. september 2020 forteller Posten i en pressemelding.

Myndighetene og NAV arbeider med alternative løsninger for denne gruppen, og målet er at de skal være på plass innen 1. september.