—Politikerne svikter Vestfossen

Ragnar Otto Eriksen mener politikerne ikke tar etiske hensyn i debatten om gravplass i Vestfossen.

Debattinnlegg og kommentarer på denne siden står helt og holdent for bidragsyterens regning, og representerer ikke nødvendigvis redaksjonens syn.

VESTFOSSEN KIRKE BLE INNVIET I 2010
Øvre Eiker kommune besluttet allerede i 1902, samme år som Vestfossen kapell ble innviet, at en ny kirke skulle bygges. Det skulle likevel gå over hundre år før en ny kirke var på plass. Vestfossen kirke ble vigslet av biskop Laila Riksaasen Dahl 29. august 2010.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Politikerne i Øvre Eiker følger rådmannen:
Ingen gravplass for vestfossinger i Vestfossen.
Fortsatt gravsentralisering støttes av Senterpartiet. Denne uka ble saken politisk behandlet i kommunen.

Ragnar Otto Eriksen beskrives gjerne som filosof og trubadur. Han bor på Røren, men han hjemsted er Vestfossen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL og PRIVAT

Begrunnelsen er at det er nok gravplasser i kommunen. Ikke så rart når en har prioritert Haug kirke hele tiden med gravplasser og parkeringsplasser uten tanke på at Haug kunne avlastes av en gravlund i Vestfossen.

Eneste begrunnelsen politikerne er i stand til å se for en gravlund i Vestfossen er: «Det er, for dem som ønsker det, av stor betydning å kunne bli gravlagt på hjemstedet.»

Dagstur med tog og rullator

Politikerne har ikke forstått hvor viktig det også er for eldre pårørende uten bil, å kunne besøke gravstedet til avdøde ektefeller eller andre kjære uten å planlegge en dagstur med tog og rullator. Saksordfører for saken var Hans Kristian Sveaas (H).

Med dette, støtter altså Senterpartiet en gravsentralisering, sammen med AP og SV. At Høyre utelukkende teller kroner og øre uten etiske hensyn, er ingen stor overraskelse.

LES OGSÅ:
- Heltidsstillinger må til for å oppnå reell likestilling

Vestfossingene bør moblisere før neste kommunevalg. Ingen stemme til et parti som vil fortsette å diskriminere vestfossinger, og som unnlater å programfeste gravplasser ved Vestfossen kirke.

Ragnar Otto Eriksen